Job Analysis

ISG Trennlinie

 

360-DEGREE FEEDBACK

360°

“360:n asteen palaute” on prosessi, jossa arvioit itseäsi suhteessa tiettyihin kriteereihin. Esimiehesi, työtoverisi ja alaisesti tekevät saman arvioinnin sinusta. Myös asiakkailta saatetaan kysyä arviointia sinusta.

Arvioimme kanssasi relevantit taidot, joita sitten mitataan standardikyselylomakkeella. On äärimmäisen tärkeää, että kyselylomake ymmärretään työkaluksi, jonka avulla saadaan tärkeätä tietoa koskien henkilön  itsekuvaa ja voidaan tarvittaessa edesauttaa näkökulman vaihtoa. Tästä syystä pelkkä tulosten tilastollinen arviointi ei ole prioriteettiasemassa toiminnassamme.

Kerätty tieto kootaan raportiksi jokaisen testatun henkilön kohdalta. ISG:n konsultti pitää palautesession tuloksista.
Testattu johtaja voi täten analysoida tulokset ja löytää miten parhaiden kehittää itseään ja omia taitojaan.
KEHITYSKESKUS

Training

MÄÄRITTELEMME YHDESSÄ RELEVANTIT TAIDOT KOSKIEN VAPAATA TYÖPAIKKAA, JA LUOMME HENKILÖKOHTAISET KÄYTÄNNÖLLISET HARJOITTEET. TÄSSÄ ESIMERKKEJÄ:

 • itsensä esitteleminen
 • roolipelit
 • ryhmäkeskustelut
 • case studyt
 • strategiaan liittyvät harjoitukset

Mukana on monia ISGN:n konsultteja (samoin kuin oman henkilökuntasi jäseniä) tarkkailijoina, jotta asioista saadaan puolueeton kuva.

Seuraavaksi työntekijä saa tarkan palautteen. Yhdessä analysoimme vahvuudet ja heikkoudet ja havaitut potentiaalit.

Henkilökohtainen arvioinnin punnituista tuloksista tehdään henkilökohtainen kehityssuunitelma.

Kun kehityssuunnitelma on pantu täytäntöön, siitä saadaan myös keino, jolla työntekijä voi arvioida kehittymistään.

Samalla se on työkalu, jolla työnantaja pystyy tarkkailemaan työntekijän ammatillista kehitystä.

JOHDON AUDITOINTI

Management Audits

Hyvät, terveet yritykset hyvötyvät paljon johtajiensa luovuudesta, omistautuneisuudesta ja ammattitaidosta.

Koska liike-elämässä olosuhteet muuttuvat nopeasti, on tärkeää että yritysjohdon kyvyt ja mahdolliset kehitysalueet identifioidaan.
ISG tukee yrityksenne johtajien kehitystä – erityisen huomion kohteena on  tilanne jossa etsitään parasta henkilöä vapaana olevaan johdon tehtävään.

ERILAISTEN MENETELMIEN JA TEKNIIKOIDEN KÄYTTÖ PARANTAA ANALYYSIN TASOA. TÄSTÄ SYYSTÄ SEURAAVIA MENETELMIÄ TULLAAN KÄYTTÄMÄÄN YHDESSÄ TAI ERIKSEEN:

 • käyttäytymishaastattelut (tärkein työkalu johdon auditoinnissa)
 • kehityskeskus
 • 360
 • psykologinen testaus

Teemme raportin, joka kertoo yrityksenne johdon kehitysalueista.

Jokainen johtaja saa myös henkilökohtaisen raportin palautekeskustelun yhteydessä ISG:n konsultilta.

ARVIOINTIKESKUS
Yritykselle on elintärkeää, että rekrytoitavalla henkilöllä on tarvittavat tiedot ja taidot. Arviointikeskus on standardisoitu prosessi, jolla hakijan vahvuudet ja heikkoudet selvitetään. ISG antaa käyttöönne kaksi arvioijaa. Työhönottava yritys antaa käyttöön yhden henkilön, joka on sopivassa esimies asemassa työnhakijaa kohtaan. Tämä menetelmä on hyvin puolueeton verrattuna moniin muihin tapoihin rekrytoida henkilö.

TARJOAMME RÄÄTÄLÖITYJÄ, YHDEN TAI KAHDEN PÄIVÄN SEMINAAREJA, JOISSA RAKENNAMME ERILAISIA ARVIOINTITAPOJA, OTTAEN HUOMIOON TYÖN AMMATILLISET JA HENKILÖLLISET ERIKOISPIIRTEET. ESIMERKIKSI:

 • itsensä esitteleminen
 • roolipelit
 • ryhmäkeskustelut
 • case studyt
 • strategiaan liittyvät harjoitukset

Henkilökuntamme toimii keskustelun ohjaajana ja järjestää roolipelit ja case studyt. Päätöksentekijät arvioivat hakijat ja ISG:n konsultit toimivat tarkkailijoina.Arvioinnin päätyttyä teemme yhteenvedon hakijasta ja päätämme kuka on paras hakija.

Arviointikeskus -vaiheen päätyttyä kaikki hakijat kutsutaan palautekeskusteluihin. Keskustelusta hyötyy sekä päätöksentekijä, joka tutustuu hakijaan hyvin roolipelin aikana, sekä hakija, joka saa hyvän kuvan yrityksestä ja työstä. Arvioinnin laatua lisää vielä se, että arvioijia on useita.

TESTAUSTAVAT
Tiedon hankkiminen psykologisten testien tai muun erikoismenettelyn avulla tuo oikeastaan vain vihjeitä koskien hakijan ammattitaitoa ja muita kykyjä – aina tarvittaisiin laajempi kokonaiskuva. ISG:n mielestä testin tulosten analysointi eivät koskaan riitä tähän.

Testitulokset ovat mielestämme vain lisäinformaatiota henkilöstä. Tätä tietoa pitää täydentää muilla keinoilla rekrytoinnin aikana.

Työhönottava yritys ja ISG luovat yhdessä kohdeprofiilin, joka sisältää työn psykologiset vaatimukset samoin kuin muut erikoisvaatimukset. Tämän profiili yhdistettynä käyttämiimme menetelmiin tai niiden yhdistelmiin tuo hakijasta esille kyseiselle työlle oleelliset tekijät.
Yleinen testaus testaa kognitiivisia kykyjä (keskustelutaito, matemaattiset kyvyt, loogis-analyyttinen ajattelu, muisti, mielikuvitus) samoin kuin keskittymistaito (johtamisen määrä ja laatu ajan ollessa rajoitettu).
Lisäksi kehitämme testejä, joilla testataan perustavaa laatua olevia kaupallisia ja hallinnallisia taitoja, esimerkiksi oikeinkirjoitustaito, kirjanpito, vieraiden kielten osaaminen jne.
Tarjomme luonnollisesti räätälöityjä kursseja testejä monille erityisaloille, kuten ICT, kirjanpito, FC, vieraat kielet jne.
Ota yhteyttä:
Jukka Niemelae  

E-mail
jukka.niemela@isg.com

Phone
+358 50 579 3313