Danmarks formentlig bedste

VIRKSOMHEDER KAN VISE SOCIALT ANSVAR MED DANMARKS
FORMENTLIG BEDSTE GROUP NEWPLACEMENT

Efter disse kursusforløb er alle deltagere kommet til flere samtaler/interviews
og min. 60% kommet i job inden for tre måneder.

Indhold Newplacement forløb

 • Fordelt over 4 uger får deltagerne individuel sparring og input omkring kompetenceprofil, udarbejdelse af CV, analyse, motivation, karriererådgivning samt to hele kursusdage, hvor der i trygge rammer trænes individuelle og virkelighedstro interview- og ansættelsessituationer
 • Alle deltagere får en individuel business case og bliver bedt om at forberede og afholde en præsentation som afspejler en dertil passende stilling overfor et ”ansættelsesudvalg” bestående af andre ledere samt headhuntere fra ISG, der således faciliterer processen.
 • Efter præsentationen af den individuelle business Case får deltagerne straks evaluering af ”ansættelsesudvalget” på færdigheder, kompetencer, styrker, potentialer, udviklingsområder og begrænsninger samt den individuelle præsentation og formidlingsevne i forhold til opgaven.
 • Deltagerne trænes også til at blive bedre og stærkere til at agere i en ansættelsessituation – dvs. under pres og stress.
 • ISG’s 2-Vejs Assessment Center er et troværdig træningsforum med en gennemprøvet og struktureret performancevurdering.

Formål

 • At træne deltagerne i trygge rammer til at blive bedre og stærkere til at agere i en ansættelsessituation – dvs. under pres og stress og realistiske rammer.
 • At hjælpe deltagerne med færdigheder og indsigt til hurtigere: – at sikre sig det næste job!
 • At styrke deltagernes selvtillid og gennemslagskraft i ansættelsessituationen
 • Med programmet får deltagerne nye unikke indgangsvinkler til at arbejde med sig selv. Alle bliver også tydeligere på egne kompetencer og ikke mindst måden disse formidles i en skarp interviewsituation igennem deres præsentation af den stillede Business Case.

Målgrupper

C-Level Executive Program:

– er målrettet toplederen på det strategiske og taktiske niveau med praktisk ledelseserfaring fra det private og/eller det offentlige regi.

Eksempler:
CEO, Adm. Direktør, Vicedirektør, Driftsdirektør, COO, CFO , Kommerciel direktør, Kundedirektør, Marketingdirektør, Salgsdirektør, IT-direktør , CTO … etc.

Mellemlederprogram:

– er målrettet mellemlederen, der i denne kursussammenhæng er defineret som leder med ledelsesansvar for andre ledere, men eventuelt også for medarbejdere uden at være medlem af virksomhedens direktion og/eller på C-level niveau.

Eksempler:
Afdelingschef, Salgs- og marketingchef, Kontorchef, Produktionschef, Økonomichef, kundechef, Gruppeleder, Teamleder, etc.

Udbytte

 • Tidligere deltagere har udtrykt stor begejstring over at være kommet meget tættere på drømmejobbet gennem kursusforløbet
 • Derudover har deltagerne på samme hold haft stor udbytte af, at danne netværksgruppe således, at de har kunne fortsætte idéudveksling og sparring med hinanden.
 • 6 ud af 10 deltagere (min. 60%) har inden for 2-3 måneder fået nyt job og alle er kommet til flere samtaler og interviews efter kursusdeltagelse.

Testimonials

”Konkrete og tilfredsstillende forslag til at stille CV’et bedre op. 2-Vejs Assessment Center gav mig mulighed for at øve de færdigheder, man skal bruge i en “skarp” interviewsituation, i trygge rammer. Den professionelle feedback gav mig værdifuld indsigt i mine styrker, men også områder, jeg med fordel kan optimere, mhp. at sikre drømmejobbet.”
~Mikkel, Managing Director

“Utrolig konstruktiv feedback. Der var opstartsmøde + CV opfølgning, men jeg blev ikke ”forladt”. Min deltagelse i 2-Vejs Assessment center gav mig en unik indsigt i hvordan jeg som kandidat kan skille mig ud i et stærkt kandidatfelt. Jeg kan varmt anbefale at deltage i denne øvelse. Det skærper dig som kandidat og du får værdifuld feedback på din person som kan bruges i din jagt på drømmejobbet.”
~Michael, CEO & Export Director

“Super lærerigt Assessment Center med konstruktiv feedback på egen performance og fremlæggelse samtidig med, at man fik lejlighed til at se andre fortolke den individuelle opgave.”
~Tom, Finanschef

Kontakt

Søren Kingo Reesen Hvilsom – Partner
, +45 51 70 77 43