Søren Kingo Reesen Hvilsom er Partner i ISG Denmark.

Han har arbejdet på C-level bl.a. som Head of Market Management & Communication, Nordic Region i selskaber som HDI Gerling-Konzern og Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS, Nordic). Hertil kommer stillinger som Skadechef og Regionsdirektør i forskellige forsikringsselskaber samt Projekt Manager i virksomheder inden for Mental Healthcare i relation til pensions- og forsikringsselskaber.

Han rekrutterer udover den finansielle sektor også til andre fagområder på toplevel, chefniveau og specialiststillinger ligesom newplacement er en del af kompetencerne.

Uddannet på CphBusiness Academy og CBS inden for ledelse, marketing, administration og projektstyring (PRINCE2® Foundation) samt tillige på Forsikringsakademiet, Rungstedgaard.

Subsidiary