Online Kişisel Değerlendirme

Etkili bir bireysel değerlendirme aracıdır

Adayın kaliteli bireysel değerlendirmesine dahil etmek üzere ilave adım olarak; geçerli, güvenilir ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir test süreci sunuyoruz. Testlerimizden OPQ32; üç alanda (kişilerarası davranış, düşünme stili ve duygular / motivasyon) liderliğe özel 16 yetkinliği ve kariyerle ilgili 32 kişilik özelliğini içerir.

Soru listesi 30 dilde mevcut olup,  online olarak tamamlanabilir.