Save

Senior Legal / Procurement Manager
til Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

- Er du ekspert i udbudsret og entrepriseret?

Har du stor erfaring med udbudsret og entrepriseret og de bagvedliggende strategier?
Og kan du fungere som selskabets interne udbudsekspert indenfor alle forretningsområder? Så har vi et spændende og udfordrende job til dig, hvor der samtidigt er fokus på en god hverdag!

Stillingen

Du får en vigtig og fremtrædende rolle i Procurement & Contract Management (PCM) enheden, som har ansvaret for at udbyde, forhandle og administrere kontrakter på tværs af alle anlægsprojekter og forretningsenheder, dvs. selskabets totale spend.

Du vil blive tæt sparringspartner for direktøren på området og du vil fungere som hele husets rådgiver i alle forhold indenfor udbudsret, potentielle klagesager og entrepriseret. Du vil deltage overordnet i udbudsprocesser fra et meget tidligt stadium til indgåelse af kontrakt i henhold til EU's forsyningsdirektiv og føre komplekse forhandlinger frem til slutkontrakterne.

Vi er ansvarlige for den totale cyklus fra tidlig projektudvikling, udbud til anlægsudførelse og drift af både metro og letbane. Den ”gamle” metro omfatter metrolinjer M1 og M2, mens Cityringen metro omfatter metrolinjer M3 (Cityringen, idriftsat i efteråret 2019) og M4 (Nordhavn, idriftsat foråret 2020, mens Sydhavn med 5 undergrundsstationer er under opførelse, med forventet idriftsættelse i 2024). Letbaneprojektet langs Ring 3 med 29 stationer pågår, med forventet idriftsættelse i 2025. Metroen vil løbende blive moderniseret og udvidet mange år ud i fremtiden, hvor vi lige nu er i gang med planlægning af ”Lynetteholmen” metro, vurdering af andre potentielle metro linjeføringer samt arbejder med kapacitetsforøgelse af den eksisterende metro.

Læs mere på m.dk og dinletbane.dk

Dine arbejdsopgaver

 • Du fungerer som husets juridiske rådgiver indenfor udbudsret
 • Du fungerer som ekspert og forvalter indkøb i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet, og du bidrager med din store viden om kontrakter og tvister.
 • Du deltager i udformningen af afdelingens strategiske indkøbsprocesser
 • Du leder kommercielle forhandlinger og forbereder og udarbejder kontrakter
 • Du holder dig løbende ajour med klagesager og klagenævnets afgørelser
 • Du repræsenterer virksomheden over for leverandører og andre interessenter.

Dine kvalifikationer

 • Du er Cand.jur eller Cand.merc.jur. Alternativt er du ingeniør med solid juridisk erfaring indenfor udbud og entrepriser.
 • Du har stor erfaring i EU-udbudslovgivning
 • Du arbejder i dag på advokatkontor med speciale i offentlige udbudssager – eller du sidder som “husadvokat” i offentlig eller privat virksomhed.
 • Du har erfaring i leverandørforhandlinger og kommercielle kontrakter
 • Du har erfaring inden for byggeri og store offentlige anlægsarbejder.
 • Du er absolut flydende på dansk og engelsk
 • Du har stærke interpersonelle færdigheder og evne til at samarbejde med alle niveauer i en organisation.

Vi tilbyder

"Metroselskabet & Hovedstadens Letbane" tilbyder en udfordrende og ansvarsfuld position i et område der er helt essentielt for vores organisation. Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold, herunder fleksible arbejdstider og fokus på work-life balance, et behageligt arbejdsmiljø og dygtige kolleger.

Din ansøgning

ISG Denmark står for rekrutteringsprocessen i forbindelse med denne ansættelse.
Ansøgning og fyldestgørende CV sendes til application.bruhn@isg.com angiv ref. no. 86.085 - send den snarest, vi behandler ansøgninger løbende.

Hvis du ønsker at registrere din profil i ISG's cv-database samtidigt med din ansøgning, kan du bruge ansøgningsknappen - eller gå via ref. no. 86.085 på ISG career portal.

Hvis du har spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at kontakte Steen Ørnslund fra ISG på +45 24289400 / steen.oernslund@isg.com eller Michael Bruhn fra ISG på +45 20966510 / michael.bruhn@isg.com.