Senior Partner ISG Polska, reprezentuje ISG Polska w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w biznesie pracując na stanowiskach kierowniczych dla wiodących firm w Polsce.

Przez ostatnie 20 lat pracował dla brytyjskich, szwedzkich, francuskich i polskich firm. Posiada rozwiniętą sieć kontaktów biznesowych w Polsce oraz we Francji.

Zdobył wykształcenie w zarządzaniu i marketingu w WSZiB w Krakowie a następnie podyplomowe studia: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na AGH w Krakowie.

Specjalizuje się w rynku usług medycznych oraz w executive search na stanowiska kierownicze oraz specjalistyczne.

Paweł włada trzema językami (Polskim, Angielskim i Rosyjskim).

Subsidiary