Politica De Protectia Datelor Cu Caracter Personal

Protejarea dreptului dumneavoastră la viață privată în cadrul procesării datelor cu caracter personal, precum și securitatea procesării acestor date reprezintă o preocupare majoră a ISG Personal Management GmbH, respectiv ISG Romania SRL (denumite in continuare „ISG“), de care ținem cont în cadrul proceselor noastre de business și pentru care luăm măsuri tehnico-organizatorice adecvate.
Protecția și securitatea datelor reprezintă o parte din politica companiei noastre:

Tratam in mod confidențial datele colectate în cadrul înregistrării pe website-ul nostru https://isgcareer.com confidentially și le utilizăm doar în conforomitate cu instrucțiunile aplicabile din RGPD 2017/679.

În această declarație privind protecția datelor veți primi informații despre:
1. Ce date colectăm
2. Scopurile pentru care colectăm datele
3. Ce facem cu datele colectate

Având în vedere importanța, recomandăm să alocați timpul necesar pentru a citi cu atenție politica de protecția datelor cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări despre colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră de către ISG Personalmanagement GmbH sau ISG Romania SRL, vă stăm la dispoziție cu informații privind datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le avem stocate, în orice moment și neîntârziat.

Dacă doriți corectarea sau ștergerea datelor dumneavoastră, respectiv dacă aveți orice reclamație, cerere de informare sau întrebări generale în legătură cu protecția datelor dumneavoastră, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la
dataprotection@isg.com.

1. POLITICA DE PROTECȚIA DATELOR

Politica noastră de protecția datelor explică:
- Ce informații colectăm și în ce scop
- Cum utilizăm aceste informații
- Care sunt opțiunile pe care vi le punem la dispoziție, inclusiv modul în care informațiile pot fi accesate și actualizate

2. UTILIZAREA COOKIE-URILOR DE CĂTRE ISG

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizează “cookie”-uri, fișiere text localizate în computerul dumneavoastră care ajută să analizez modul în care vizitatorii îl utilizează. Informația generată de către cookie despre utilizarea website-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către și stocate de către Google pe servere localizate în Statele Unite. Google va utiliza această informație în scopul evaluării modului în care utilizați website-ul, agregând rapoarte de activitate pentru operatorii de website-uri și furnizând alte servicii legate de activitatea de navigare și utilizare internet. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care este obligată prin lege sau în cazul în care terții procesează informații în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu nicio altă informație deținută de Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor respective în browser, cu mențiunea că astfel de setări pot reduce funcționalitatea website-ului. Utilizând acest website sunteți de acord cu procesarea datelor dumneavoastră de către Google în modul și pentru scopurile descrise anterior.
Vă puteți opune colectării și utilizării de către Google a datelor colectate (cookie-uri și adresa IP) descărcând și instalând plug-in-ul de browser disponibil la
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vă rugăm să rețineți că acest website inițializează Google Analytics cu setarea anonymizeIp. Această setare garantează o colectare anonimă a datelor prin mascarea segmentului final al adresei dumneavoastră IP.
Puteți regăsi mai multe informații în secțiunile termeni și condiții de utilizare, respectiv protecția datelor personale ale Google Analytics.

3. UTILIZAREA DATELOR COLECTATE

Utilizăm datele colectate ca parte a serviciilor noastre de a oferi candidaților oportunități de carieră relevante și pentr a putea căuta în mod activ în baza noastră de date candidați pentru clienții noștri. De asemenea folosim aceste informații pentru a vă furniza oferte de angajare interesante sau rezultate de căutare mai relevante.
Putem utiliza numele pe care l-ați ales la crearea profilului ISG pentru toate serviciile pe care le oferim și care necesită un cont ISG.

În plus, este posibil ca în unele cazuri să înlocuin numele pe care le-ați asociat cu contul ISG pentru a păstra consistența serviciilor noastre.

Înainte de a utiliza informații pentru alte scopuri decât cele redate în prezenta politică de protecție a datelor personale vă vom notifica și vă vom solicita consimțământul în acest sens.

ISG procesează date cu caracter personal exclusiv pe serverele noastre localizate în Austria. Prin urmare, datele dumneavoastră sunt procesate pe un server localizat în afara României.

4. ACCESUL LA DATELE DUMNEAVOSTRĂ PERSONALE ȘI ACTUALIZAREA ACESTORA

Vă puteți accesa datele cu caracter personal în orice moment. În măsura în care datele stocate sunt eronate și ne aduceți la cunoștință erorile, vom răspunde sesizării dumneavoastră neîntârziat și vom actualiza sau șterge datele eronate (conform articolelor 16 și 17 din RGPD), cu excepția cazurilor în care avem nevoie să păstrăm datele pentru scopuri legitime de business sau legale, cazuri în care vă vom notifica. Dacă primim o cerere de actualizare a datelor dumneavoastră personale este posibil să vă solicităm o dovadă a identității înainte de a da curs cererii.
Odată confirmată identitatea dumneavoastră vom da curs corectării sau ștergerii profilului dumneavoastră în mod gratuit, cu excepția cazurilor în care această acțiune ar presupune un efort disproporționat (de exemplu, cereri repetate într-un interval de timp scurt).

Depunem toate diligențele pentru a furniza serviciile noastre într-o manieră care protejează datele împotriva distrugerii accidentale sau deliberate.

5. INFORMAȚII PE CARE LE TRANSMITEM

În principiu nu transferăm date companiilor, organizațiilor sau persoanelor în afara ISG. Un transfer de date va avea loc exclusiv în unul din următoarele cazuri:

5.1. Cu consimțământul dumneavoastră

Transferăm date către companii, organizații sau persoane în afara ISG doar dacă am obținut consimțământul dumneavoastră și am încheiat un contract cu respectivul terț. (Articolul 6 RGPD).

5.2. Pentru procesare de către terți

Furnizăm date personale francizaților, companiilor partenere de încredere sau persoanelor care procesează aceste date în numele nostru și care au încheiat un contract de procesare a datelor cu caracter personal cu ISG.
Acest aspect se derulează în baza instrucțiunilor și în conformitate cu politica noastră de protecția datelor, respectiv prin aplicarea măsurilor de confidențialitate și securitate tehnice și organizaționale (în conformitate with Articolul 25 RGPD).

5.3. Din rațiuni juridice

Vom dezvălui date personale companiilor, organizațiilor și persoanelor din afara ISG (în conformitate cu Articolele 4, 6 RGPD), în măsura în care considerăm în mod rezonabil că accesul la, stocarea sau divulgarea acestor date sunt necesare pentru:
- conformarea la legislația, reglementările sau procedurile juridice aplicabile sau pentru respectarea unui ordin administrativ executoriu.
- punerea în aplicare a termenilor de utilizare aplicabili, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora.
- detectarea, prevenirea sau combaterea fraudelor, deficiențelor de securitate sau problemelor tehnice.
- Protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței ISG, a utilizatorilor noștri sau ale publicului împotriva distrugerii, în măsura permisă sau cerută prin lege.

Indiferent de o eventuală restructurare a ISG, vom continua să asigurăm confidențialitatea datelor personale în conformitate cu Articolul 20 RGPD și vom notifica utilizatorii afectați înainte de transferarea datelor personale sau înainte ca acestea să facă obiectul unei alte sau adiționale politici de protecția datelor.

6. SECURITATEA DATELOR

Depunem toate eforturile pentru a proteja ISG și utilizatorii noștri împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor personale (în conformitate cu Articolul 25 RGPD). În mod particular:
- serviciile noastre utilizează encripție
- vă oferim un proces de confirmare în doi pași și o funcție de navigare în siguranță când vă accesați contul ISG
- ne revizuim practicile referitoare la experiența dumneavoastră, stocarea și procesarea datelor, inclusiv măsuri de securitate fizică, pentru a proteja datele împotriva accesului neautoritzat în sistemele noastre
- restricționăm accesul la date personale limitat la angajați și contractori ISG care au nevoie să cunoască datele respective pentru a le procesa în numele nostru și care sunt supuși obligațiilor stricte de confidențialitae și acțiunilor disciplinare în cazul încălcării obligațiilor.

7. CE ACOPERĂ DECLARAȚIA DE PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Politica noastră de protecția datelor persoanel conformă cu RGPD 2016/679 se aplică tuturor serviciilor oferite de ISG.

Politica noastră de protecția datelor personale nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane, inclusiv produselor sau website-urilor care apar în rezultate de cautare, website-uri care pot conține servicii ISG sau alte website-uri legate de serviciile noastre. Politica noastră de protecția datelor nu acoperă utilizarea informaților de către alte companii sau organizații care fac reclamă serviciilor noastre și pot utiliza cookie-uri, pixel tag-uri sau alte tehnologii utilizate în scopul furnizării și oferirii unor reclame relevante.


8. DREPTURI PRIVITOARE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datorită reglementărilor legale privind protecția datelor personale, în conformitate cu Articolul 12 vă puteți exercita o paletă extinsă de drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale. Exercitarea acestor drepturi se poate face prin transmiterea unei solicitări prin email la adresa dataprotection@isg.com.

Printre aceste drepturi sunt include, în special, următoarele:

8.1. Dreptul la informare

La cerere, ISG vă va pune la dispoziție informații cu privire la toate datele stocate de către ISG despre dumneavoastră în termenul legal standard, in coformitate cu Articolul 13 RGPD. Suplimentar față de datele personale, aceste informații vor include și scopul, respectiv tipul procesării.

Aveți dreptul la rectificarea, suplimentarea sau modificarea datelor dumneavoastră personale în orice moment (conform Articolului 16 RGPD).

8.3. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul la transferarea către o altă companie a tuturor datelor stocate de către ISG despre dumneavoastră.

8.4. Dreptul la ștergere

La cererea dumneavoastră ISG va șterge toate datele personale referitoare la dumneavoastră stocate de către ISG, în termenul legal conform Articolului 16 RGPD.

9. RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Va puteți retrage în orice moment consimțământul referitor la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră acordat la înregistrare, cu efect în viitor conform Articolului 7 RGPD. Până în momentul revocării datele dumneavoastră vor fi fost procesate în mod legal. În caz de retragere a consimțământului vom șterge imediat datele dumneavoastră în măsura în care ați solicitat acest lucru sau le vom bloca împotriva utilizării viitoare. In acest sens vă rugăm să ne contactați la dataprotection@isg.com.

10. STOCARE

Datele dumneavoastră vor fi stocate atât cât este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. În măsura în care o stocare prelungită va fi necesară datorită unor prevederi legale, stocarea va avea loc până la expirarea unei astfel de perioade obligatorii.

11. MODIFICARE

Politica noastră de protecția datelor personale se poate modifica. Orice modificări ale prezentei politici de protecția datelor personale vor fi publicate pe această pagină de către noi. În măsura în care modificările sunt substanțiale, vă vom oferi o notificare și mai clară (inclusiv, în cazul anumitor servicii, o notificare prin email referitoare la modificările politicii de protecția datelor personale).

ISG Romania,
București, May 2018