Executive Search

Vyhľadávanie A Výber Pracovníkov Priamym Oslovením tl_files/layout/bluegradient.png

 

Naši seniorní konzultanti ktorí sa tejto forme vyhľadávania kandidátov (niekedy nazývanou aj headhunting) venujú ju považujú za ideánu formu systematického, cieleného oslovenia manažérov a špecialistov vo všetkých oblastiach biznisu. Služba je realizovaná vo veľmi úzkej spolupráci so samotným klientom.

Výhody tejto služby:

Naši špecializovaní poradcovia disponujú zodpoveajúcou profesnou skúsenosťou, pracujú s najmodernejším know-how a disponujú aj veľmi dobrou reputáciou na trhu. Diskrétnosť tejto práce považujú za najdôležitejší imperative.

V rámci skupiny ISG pracujeme aj s veľmi dobrým tímom venujúcim sa prieskumu trhu pre potreby priameho oslovenia kandidátov. Úzka spolupráca tohto tímu a konzultanta / headhuntra povereného projektom je zárukou aktuálnosti a presnosti informácií.

Naši executive earch konzultani pracujú okrem llokálnych projektov v jendotlivých krajinách aj na medzinárodnej úrovni. Mnohé naše projekty sú cezhraničné – oslovenie vhodného cieľového trhu nie je obmedzené hranicami.

PRÍPRAVNÁ FÁZA 

 • analýza požiadaviek a prostredia v podniku
 • vypracovanie požadovaného profilu hľadanej pozície
 • zhromaždenie údajov a informácií o pozícii, funkcii, odbore, odvetví, ... produkte, konkurencii, trhu a pod.

FÁZA REALIZÁCIE 

 • PRIAMY VÝBER 
  • analýza požiadaviek a stanovenie cieľov
  • vypracovanie osobnostného i odborného profilu obsadzovanej pozície
  • zhromaždenie údajov a informácií o produkte, odbore, situácii na trhu, konkurencii, a pod. 
  • stanovenie stratégie
  • systematické, cielené oslovenie cieľovej skupiny
  • príprava lopng-listu / shortlistu a detailná konzultácia s kientom
  • uskutočňovanie prvých rozhovorov so zainteresovanými kandidátmi na neutrálnom mieste 
  • zaistenie referencií 
  • predloženie dôverných správ o vhodných kandidátov 
  • prezentácia vybraných uchádzačov 
  • poradenská podpora až do podpisu zmluvy
  • poradenská podpora počas prvých dvanástich mesiacov podľa priania zákazníka