Hodnotiace a rozvojové strediská

Naši konzultanti vám poskytnú svoje služby po celej EurópeISG_Line

 

Každý podnik je tvorený tímami a každý tím je tvorený jednotlivcami, ktorí tu majú svoje vymedzené postavenie. Správna definícia a určenie rolí vo vzájomnej spolupráci jedincov I tímov vedú k vyššej výkonnosti podniku ako celku.

Efektívnymi metódami, ktoré sa využívajú pri výbere pracovníkov alebo pri hodnotení tímovej spolupráce je hodnotiace stredisko - assessment center, alebo forma rozvojového strediska (development centre). Táto metóda je jedinečná svojim zameraním na akciu, kde je možné hodnotiť modelové situácie a sledovať výkony a reakcie niekoľkých osôb súčasne vo vzájomnej interakcii.

Pri hodnotiacom stredisku sa využívajú najčastejšie tieto nástroje:

  • Interview
  • Osobná prezentácia
  • Psychodiagnostické testovanie
  • Prípadové štúdie
  • Modelové záťažové situácia
  • Riadená i neriadená skupinová diskusia…

PRIEBEH: 

Po určení cieľovej pozície a stanovení požadovaného profilu je vypracovaný harmonogram akcií a písomné materiály pre pozorovateľov a kandidátov. 

Následne je zostavený časový a akčný plán priebehu, pričom hodnotiace stredisko so 4 až 6 účastníkmi trvá spravidla jeden celý deň. Jadrom celého procesu je súhrnné vyhodnotenie a podpora nášho personálneho poradcu pri výbere zodpovedajúceho kandidáta. Spätné rozhovory s kandidátmi (spätná väzba) sú doplnením a uzavretím assessment centra.