Gelişim - Danışmanlık

Danışmanlık ile ilgili Hizmetlerimiz
MİSYON BİLDİRGESİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME

Vision

Bir şirketin ekonomik başarı zirvesine ulaşması için; iyi tanımlanmış hedeflere, temel bilgi ve etraflıca düşünülmüş bir rotaya sahip olması şarttır. İnsanların, iyi bir iletişimle desteklenmiş yönlendirme ile ancak başarılı olabileceğine kuvvetle inanıyoruz. Misyon bildirgesi ve şirket stratejisi, günlük iş yaşamı için temel kuralları oluşturur ve çalışanlarınızın karar verme yetkinliklerinin gelişmesine yardımcı olur.

ISG, SİSTEMATİK GELİŞİM VE UYGULAMALARLA İLGİLİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULARDA DESTEK VERMEKTEDİR

 • Vizyoner bakış açısı
 • Misyon bildirgesi
 • Yönetim ilkeleri
 • İş akış talimatları
 • Departman bazında ve tüm şirket için stratejik uygulama
 • Pazar konumu ve stratejileri

YÖNTEMLER

 • Atölye çalışması
 • Açık alan çalışması
 • Doğaçlama sunumlar

Yaratıcılık ve sunum teknikleri arasındaki ilişki

LİDERLİK GELİŞİMİ

Leadership development

Şirketinizin geleceğini güvenceye almak; yüksek potansiyelli çalışanlarınızı belirleyerek bu kişilerin, gelecekteki çapraz işlevli kilit konumları için gereken liderlik becerilerini geliştirmekten geçer. Araçların, tekniklerin ve yeni eğilimlerin yanı sıra network ağlarının geliştirilmesi için yapılan uygulamalar, motivasyonu arttırır ve şirkete aidiyeti güçlendirir. Sürekli değişim zamanlarında, bu konular şirketin geleceğinin üzerine inşa edilebileceği temel unsurlardır.

ÖLÇÜLEBİLİR LİDERLİK GELİŞTİRME HİZMETLERİ SUNUYORUZ:

 • Üst düzey yöneticilerde aranan yetkinliklerin belirlenmesi
 • Üst düzey yönetimin ihtiyaç duyduğu destek ve yardımların vurgulanması
 • Seçim sürecinin tasarlanması; yüksek potansiyelli çalışanların belirlenmesi
 • Terfi edecek çalışanların;
  • Adaylık süreci,
  • Davranış odaklı görüşmeler,
  • Değerlendirme Merkezi vb. ile eğitim ve gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi.
 • Çeşitli modül ve yöntemleri kullanarak eğitim yapısını tasarlama (kurum içi ve dışı danışmanlar tarafından izlenir). Bunlar aşağıdakileri içerir;
  • Strateji ve değişim seminerleri
  • Tecrübelerin paylaşıldığı, günlük iş hayatı ile ilgili konuların görüşüldüğü atölye çalışmaları,
  • Edinilen becerilerin uygulanmasına yönelik bireysel eğitim programları
 • İlgili faaliyet alanları ile ilgili projeler üzerinde çalışma, operasyonel düzeyde uygulama
 • İlerlemenin tanımı ve tamamlayıcı çalışmaların tasarlanması

İnsan kaynakları alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimimizi, birçok sektör ve ülkede kullanıma sunuyoruz. Kurum içi uzmanlarınız ve diğer iş ortaklarınızla işbirliği içerisinde; kapsamlı, özel ve sonuçları ölçülebilir eğitim programlarının tasarlanmasında destek hizmetleri veriyoruz.

GELECEKTEKİ YÖNETİCİLERİN BELİRLENMESİ VE EĞİTİM

Succession

İleride karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelmek için; gelecekteki yöneticilerin ve yüksek potansiyele sahip çalışanlarınızın belirlenmesi, ihtiyaç duyulan pozisyonları mevcut çalışanlarınızla doldurmak ve onlara ilerleme imkanını sağlamak çok önemlidir. Kurumsal profilinizin ihtiyaçlarına göre modellenen kariyer ve eğitim programları tasarlayarak, genç yöneticilerin uzun vadeli gelişimini güvenceye alabilirsiniz.

KARİYER PLANLAMA VE EĞİTİM PROGRAMLARI OLUŞTURMAK İÇİN DESTEK VERİYORUZ:

 • Genç yöneticilerde aranan yetkinlikleri belirleme
 • Üst düzey yönetimin ihtiyaç duyduğu destek ve yardımların vurgulanması
 • Yüksek potansiyelli çalışanların belirlenmesi ve seçim sürecinin aşağıdaki adımlarla tasarlanması;
 • Adaylık süreci
 • Davranış odaklı görüşmeler
 • Değerlendirme Merkezi
 • Yüksek potansiyelli genç yöneticilerin eğitim ve gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Çeşitli modül ve yöntemleri kullanarak eğitim yapısını tasarlama (kurum içi ve dışı danışmanlar tarafından izlenir)
 • Bunlar arasında;
 • Liderlik ve iletişim eğitimleri
 • Deneyimlerin paylaşılması, günlük iş hayatına ilişkin çeşitli konuların tartışılması ile ilgili atölye çalışmaları
 •  Yeni edinilen becerileri uygulama
 •  Edinilen becerilerin uygulanmasına yönelik bireysel eğitim programları
 • İlgili faaliyet alanları ile ilgili projeler üzerinde çalışma ve operasyonel düzeyde uygulama
 • Bireysel ilerleme ve programın bir bütün olarak etkisini ölçebilmek için proje sonrası değerlendirme.
İnsan kaynakları alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimimizi, birçok sektör ve ülkede kullanıma sunuyoruz. Kurum içi uzmanlarınız ve diğer iş ortaklarınızla işbirliği içerisinde; kapsamlı, özel ve sonuçları ölçülebilir eğitim programlarının tasarlanmasında destek hizmetleri veriyoruz.
UZMAN PROGRAMI

Expert's program

Know-How, günümüzün küreselleşmiş ve dinamik iş dünyasında giderek önemli hale geliyor ve diğer faktörler arasında şirketiniz için belirleyici bir rekabet gücü oluşturuyor. Bu nedenle, şirketinizdeki know-how sahibi kişilerin liderlik kariyerlerine doğru, alternatif kariyer imkanları ve kişisel gelişim fırsatları sunan bir uzman eğitim programı ile teşvik edilmesi ve geliştirilmesi daha da büyük önem taşıyor. Böylelikle; bu kişilerin uzun dönemli bağlılığı sağlanırken, uzman know-how bilgisinin şirket içinde kalması da güvence altına alınmış oluyor.

Uzman Programı`nda, ilgili kişilere uygulanan bireysel gelişim programları önemlidir; çünkü bu kişiler sadece tanımlanmış ve beklenen nitelikleri karşılamakla kalmaz aynı zamanda birikmiş bilgi ve tecrübelerini şirket içi ve dışı müşterilere aktarırken ve / veya satarken de destek olurlar.

KENDİ BİREYSEL UZMANLIK PROGRAMINIZI GELİŞTİRMEK İÇİN DESTEK VEREBİLİRİZ

 • Uzmanlarınızın gereksinimlerini tanımlamak
 • Uzmanlarınız için kariyer perspektifleri geliştirmek
 • Yöneticinin ve uzmanlarınızın görevlerini anlamak için sorumluluk alanını açıkça tanımlamak ve belirlemek
 • Program dahilinde fikir ve karar mekanizması için liderleri ve proje destekleyicisini belirlemek
 • Know-how`a sahip olanları tanımlamak için bir seçim süreci tasarlama, örneğin aşağıdaki gibi:
 • Sorumlu yönetici tarafından aday gösterilme
 • Profesyonel know-how testi dahil olmak üzere, davranış odaklı mülakatlar
 • Gelişim Merkezi (bu merkez aynı zamanda, katılımcıların kendi öğrenme alan ve yetkinliklerini belirlemek için bulundukları yerleri de tanımlamış olur)
 • Eğitim programlarının şirket içi ve dışı geliştirilmiş çeşitli modül ve yöntemlerle tasarlanması, örneğin:
 • Kisisel Gelişim Seminerleri
 • "Yeni öğrenilen" konuları yoğun bir şekilde uygulamak için Eğitim Seansları
 • Atölye çalışmaları ve “Expert Round Table” uygulamaları ile fikir ve tecrübe alışverişi ve sonrasında, çıkan sonuçların şirket içinde hayata geçirilmeleri
 • Katılımcıların şirket ortamında uygulama alanlarını desteklemek için bireysel koçluk oturumları
 • Takip aktivitelerinin tanımlanması ve uygulama yerinin belirlenmesi

ISG olarak, birçok farklı sektör ve ülkede uzun vadeli tecrübemiz ile, “çalışan gelişim programları” alanında hizmet sunmaktayız. Sizi, sadece ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir program tasarımında değil; aynı zamanda, iç kaynak ve / veya dış ortaklarınızla işbirliği yaparak, program içerik detaylarında da destekleyebiliriz.

YÜKSEK POTANSİYEL VE YETENEK PROGRAMI

Potential

Yüksek potansiyel ve yetenekli bir çalışanı; ortalamanın üzerinde bir yetenek, iyi bir performans göstermesi dolayısıyla "daha fazlası için potansiyel"e sahip birey olarak tanımlayabiliriz. Böyle durumlarda, en son adım olarak, aday için bir yönetim kariyeri zorunlu olmayabilir; ancak mevcut potansiyel ve uzmanlığı, günlük iş akışında verimli bir şekilde değerlendirilebilir.

Bu programla ilave olarak, belirlenmiş potansiyel adayların geliştirilmesi ve terfi ettirilmesi sayesinde, geleceğin yönetici ve uzmanlarını belirleyerek, şirketinizi yönetim anlamında güvence altına almış olacaksınız.

Bireysel Yüksek Potansiyel Veya Yetenek Programınızı Geliştirmek İçin Destek Verebiliriz:

 • Yüksek potansiyele ve yeteneğe sahip çalışanlarınızın gereksinimlerini tanımlamak,
 • Program dahilinde fikir ve karar mekanizması için liderleri ve proje destekleyicisini belirlemek,
 • İlgili potansiyel ve yetenekli çalışanların seçim süreçlerini aşağıdaki yöntemler ile tasarlamak,
  • Sorumlu yönetici tarafından aday gösterilme
  • Yapılandırılmış, davranış odaklı mülakatlar
  • Psikolojik testlerin de dahil edildiği Değerlendirme Merkezi (aynı zamanda, katılımcıların kendi öğrenme alanlarını belirlerken bulundukları yerleri de belirler)

 

 • Yapılandırılmış eğitim programlarının, şirket içi ve dışı geliştirilmiş çeşitli modül ve yöntemlerle tasarlanması, örneğin:
  • Kişisel gelişim seminerleri
  • Şirket içi konuları hazırlamak ve ilgili noktalarda deneyim ve fikir paylaşabilmek için atölye çalışmaları ve grup koçluğu oturumları
  • Yeni öğrenilen deneyimleri yoğun bir şekilde uygulamaya koyabilmek için eğitim programları
  • Katılımcıların, şirket ortamında uygulama alanlarını desteklemek için bireysel koçluk oturumları

 

 • Firma ile ilgili projelerin geliştirilmesi ve öğrenilenleri şirket içinde uygulamak,
 • Katılımcıların bireysel öğrenme başarıları konusunda bilinçlendirilmeleri ve programın tümünde bir eğitim kontrolü yapmaları için programın ardından yer belirleme.
 • Çalışma bittikten sonra, programın tamamının değerlendirilmesinin yanı sıra; katılımcılarda, bireysel öğrenme yeteneklerinin farkındalığını sağlamak.

ISG olarak, birçok farklı sektör ve ülkede uzun vadeli tecrübemiz ile, “çalışan gelişim programları” alanında hizmet sunmaktayız. Sizi, sadece ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir program tasarımında değil; aynı zamanda, iç kaynak ve / veya dış ortaklarınızla işbirliği yaparak, program içerik detaylarında da destekleyebiliriz.

ÇIRAKLIK PROGRAMI

Apprentice

Gençlere kapsamlı bir profesyonelliğin yanı sıra, kişisel eğitimlerle güvenli bir gelecek sunarken; aynı zamanda, yarının profesyonellerini ve yöneticilerini şirket adına güvence altına almak, çıraklık programının en zorlayıcı yönüdür.

Çıraklık Programınızı Geliştirmek İçin Size Destek Verebiliriz:

 • Firmanıza özel hazırlanmış çıraklık ihtiyaç analizi hakkında danışmanlık
 • Çıraklarınız ve dolayısıyla gelecekteki profesyonel ve yöneticileriniz için gereksinimleri belirleme
 • Personel strateji pazarlamasında destek
 • Seçme & Yerleştirme stratejisinin aşağıdaki yöntemler aracılığıyla tanımı:
 • Uygun medya aracılığıyla profesyonel ilan tasarımı
 • Mülakatların yapılması ve adayların seçimi
 • Psikolojik testlerin de dahil olduğu, Değerlendirme Merkezi
 • Eğitim yöntemlerini de içeren mentörlük programını geliştirmek
 • Şirket içi ve dışı geliştirilmiş çeşitli modül ve yöntemlerle “Çıraklık Akademisi” tasarlamak, örneğin:
 • Mesleki bilgilerle destekli çalışma olanakları
 • Firma içi rotasyon
 • Mesleki ve kişisel gelişim konularında seminerler
 • “Yeni öğrenilen” konuları yoğun bir şekilde uygulamaya yönelik eğitim oturumları
 • Gerekli görüldüğünde, şirket içi ve dışı geliştirilmiş yöntemler ile birlikte “Çıraklık Akademisi”nin desteklenmesi, bunlar aşağıdaki gibi olabilir:

 

 • Mesleki konularda seminerler
 • Kişisel gelişim konularına yönelik seminerler
 • “Yeni öğrenilen” konuları yoğun bir şekilde uygulamaya yönelik eğitim oturumları
 • Deneyim paylaşımı için atölye çalışmaları ve grup koçluğu seansları
 • Bireysel zorluk ve durumlarını değerlendirerek, çıraklara bire bir koçluk seansları
 • Çırakların, yeteneklerine göre sınıflandırılması ve sıralaması ile şirket içi kariyer planlarının tanımlanması

ISG olarak, birçok farklı sektör ve ülkede uzun vadeli tecrübemiz ile, “çalışan gelişim programları” alanında hizmet sunmaktayız. Sizi, sadece ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir program tasarımında değil; aynı zamanda, iç kaynak ve / veya dış ortaklarınızla işbirliği yaparak, program içerik detaylarında da destekleyebiliriz.

STAJYER PROGRAMLARI

Trainee

Her işte başarıyı sağlayabilmek için gelişmeye açık insanlara ihtiyaç vardır. Firmanızın kariyer planlama stratejisine bağlı olarak, kilit pozisyonlarınızı destekleyecek yüksek potansiyele sahip yeni mezunların işe alınmasında destek veriyoruz. Stajyer programları, temel olarak her iki taraf için “kazan-kazan” prensibini temsil eder: Stajyerler, bu sayede gelecek vaadeden kariyerlerine doğru ilerlerken; firma olarak siz de genç potansiyelleri destekleyerek uzun vadeli ve verimli bir süreç başlatırsınız.

Hizmetlerimiz, Fırmanıza Özel Stajyer Programlarının Geliştirilmesinı İçerir:

 • Potansiyel uzman ve yöneticileriniz için gerekli yetkinliklerin tanımı
 • Şirketin İK sunumlarında ve üniversite bağlantılarında destek
 • Seçme & Yerleştirme stratejilerinin tanımı:
 • Uygun medya aracılığıyla profesyonel ilan tasarımı
 • Mülakatların yapılması ve adayların seçimi
 • Psikolojik testlerin de dahil olduğu, Değerlendirme Merkezi
 • Stajyerlerin mentörlerini seçme
 • Çeşitli modül ve yöntemleri kullanarak eğitim yapısını tasarlama (kurum içi ve dışı danışmanlar tarafından izlenir). Bunlar aşağıdakileri içerir;
 • Mesleki bilgilerle destekli çalışma olanakları
  • Firma içi rotasyon
  • Mezuniyet konusuna bağlı seminerler
  • Kişisel gelişim üzerine seminerler
  • Yeni edinilen becerilerin uygulanması
 • Mezuniyet ve şirketinizdeki olası kariyer yollarını tanımlayan bireysel ilerlemenin tanımı

Personel gelişim hizmetlerinde uzun yıllara dayanan tecrübemizi çeşitli sektör ve ülkelerde uyguluyoruz. İşe alım dahil, tüm süreçleri içeren “Stajyer Programları”nı tasarlamak için destek veriyoruz.

DEĞİŞİM SÜRECİNİ İZLEME VE TASARIM

Design

Piyasalar hızla değişip kaynaklar azalırken, paralelinde nitelikli çalışan bulmak da giderek zorlaşıyor. Personelinizi iyi değerlendirmeniz durumunda, yeni teknolojik gelişmelerden yararlanabilirsiniz. Sürekli değişim içinde artan ivmeye ayak uydurmak zorlaşabilir. Bu nedenle, yeni ve güncel fikirlerin yanı sıra, bunları uygulayabilecek ve inisiyatif alabilen, bağımsız çalışanlara ihtiyacımız vardır.

Değişim projelerinin tasarımı ve uygulamasında size destek verebiliriz:

Özgün Değişim Proje Örnekleri:

 • Kültürel Değişim - Organizasyonda iş başarısı için gerekli olan tutumların oluşturulması (örneğin; verimlilik, esneklik ve takım çalışması oryantasyonu)
 • Organizasyon yapısı ve personel yönetim stratejisinin yeniden yapılandırılması
 • Modern bir liderlik anlayışı oluşturmak

Hizmetlerimiz:

 • Değişim süreçlerinin tasarımı (ana plan)
 • Değişim elçileri ya da değişim takımının seçimi
 • Şirket içi proje yöneticisi için süreci ve uzman desteğini takip etmek
 • Atölye ve etkinlik hizmetlerinin sağlanması
 • Açık alan gibi büyük grup yöntemlerinin uygulanması

Elde edilen değişikliklerin sürdürülebilirliğini sağlamada destek

PERFORMANS BAZLİ ÜCRETLENDİRME SİSTEMLERİNİN TASARIMI

Performansa dayalı ücretlendirme sistemlerinin uygulanması hassas bir konudur ve dikkatli bir planlama yanında açık bir iletişim stratejisi de gerektirmektedir. Böyle olmasına bağlı olarak, uygulama döneminde performansın azaldığı, ancak daha sonra yeniden düzeldiği durumlar ortaya çıkabilir.

Farklı hedef grupları arasında ayrım yapmak önemlidir:

 • Üst yönetim
 • Orta yönetim
 • Alt yönetim

Hedef gruba bağlı olarak, hesaplama yöntemi ve yasal uygulamalar farklılık gösterebilir. Sözü edilen aralık, basit maaş hesaplamalarından, kompleks hisse senedi sahiplerinin paylaşımına hatta sanal ortaklara kadar (örneğin, borsaya kayıtlı şirketler listesinde olmak) ilerleyebilir.

Tüm modeller için aşağıdaki konular ele alınmalı veya yerine getirilmelidir:

 • Gösterge sayısının düşük olması
 • Mevcut göstergelerin kaydının kolay olması
 • Şeffaflık
 • Hedeflere yapılan müdahale
 • Erişebilirlik