Potansiyel Analizi

Potansiyel Analizinde Hizmetlerimiz
YÖNETİM - DENETİMLER

Management Audits

Rekabetçi ve sağlıklı işletmeler; yöneticilerinin yaratıcılığı, bağlılığı ve niteliklerinden yararlanır. Pazar yapısı ve koşullarının hızla değiştiği zamanlarda firmaların, yönetim kademesinin nitelik ve potansiyellerinin farkında olması önemlidir.
 
ISG, yöneticilerinizin potansiyellerini anlamak ve üst yönetim kadrolarındaki boşlukların en ideal şekilde doldurulması konusunda destek sunmaktadır.
 
Yöntem ve tekniklerin çeşitliliği standardı ve analiz kalitesini artırmaktadır. bu nedenle, aşağıdaki yöntemler veya kombinasyonları uygulanabilir.
 • Davranış odaklı görüşmeler (yönetimin denetlenmesinde pivot yöntemi)
 • Gelişim merkezi
 • 360-derece geri bildirim
 • Psikolojik test

Şirketinizin yönetici potansiyellerini inceleyen bir rapor hazırlarız. İlaveten, her yönetici kişisel bir rapor alır ve ardından bir ISG koçu ile kapsamlı bir geri bildirim görüşmesi yapılır.

GELİŞİM MERKEZİ

Training

Gelişim Merkezi, çalışan niteliklerini değerlendirmek ve ölçmek için kullanılan “yöntem” anlamına gelir.

Birlikte, açık bir pozisyon ile ilgili yetkinlikleri belirleyecek ve pratik bir oryantasyon süreci için bireysel egzersizleri geliştirebiliriz. bunların içinde yer alanlar:

 • Kişinin kendini tanıtması
 • Role playing
 • Grup çalışmaları
 • Vaka çalışmaları
 • Stratejik alıştırmalar

En yüksek tarafsızlık düzeyini garanti altına almak için birden fazla değerlendiren kişi (ISG danışmanlarının yanı sıra kendi İK çalışanlarınız) gözlemciniz olur.

Gelişim merkezi uygulamasının ardından, çalışanlarla kapsamlı bir geri bildirim oturumu gerçekleşir. Birlikte güçlü ve zayıf tarafların yanı sıra potansiyellerini de analiz ederiz.

Bireysel değerlendirmenin ardından, nitelikleri ölçen uygulamaların gelmesi koşulu ile bu çalışma, kişinin gelişiminde sonraki uygulamalar için bir temel oluşturur. Nitelik ölçümlemesi yapıldıktan sonra, çalışanlara bireysel gelişimlerini değerlendirme ve yönetime de mesleki gelişimi kontrol etme aracı olarak hizmet sunar.

360-DERECE GERİ BİLDİRİM

360°

360 derece geribildirim, bir dizi kritere göre kendinizi değerlendirdiğiniz çoklu kaynak geri bildirimi olarak da bilinen bir süreçtir ve üstler, eş düzeyler ve astlarınız da sizi değerlendirmelidir. Müşterilerin görüşlerini paylaşmaları da istenebilir.

Birlikte, standart sorularla örneklenecek ilgili yetkinlikleri tanımlarız. Bu anketin, kişinin kendi üzerine düşünmesi ve perspektif değişimi için değerli uyarıların etkilerini  (“gerçeğin aynası”) veren bir yansıtma aracı olarak görülmesi, hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, sadece istatistiksel bir değerlendirme bizim önceliğimiz değildir.

Bir araya getirilen bilgiler, kişisel raporlarda (test edilen kişi başına bir tane olmak üzere) özetlenir. Daha sonra, 360 derece geri bildirim sonuçlarının görüşüldüğü oturum, ISG danışmanı tarafından yönetilir. Bu şekilde test edilen yönetici, sonuçları analiz edebilir ve kişisel gelişimine yönelik proaktif ve kendi sorumluluğunu alan bir yaklaşım ile ilgili görüş sahibi olur.

ORYANTASYON MERKEZİ

Oryantasyon Merkezinin amacı, katılımcıların kişisel yetkinlik profillerine dayanarak bireysel değerlendirme ve oryantasyonlarının gerçekleştirilmesidir. Bunu başarmak için Oryantasyon Merkezi aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir:

 

Nitelik Profili:

Birlikte belirli bir nitelik profili geliştirebiliriz, örneğin; bir ÜST DÜZEY yöneticisi için.

 

Kendini Algılama & Nasıl Algılandığınız:

Her katılımcı, yeterlilik profili temelinde kendisini değerlendirir ve diğer katılımcılardan değerlendirmeler alır.

 

Koçluk ve Kendini Tanıma:


ISG oryantasyon koçlarından alınan profesyonel destekle, her bir katılımcıya, kendisi tarafından ve dışarıdan nasıl algılandığı arasındaki "farklılıkları" değerlendirmek için düşünme zamanı tanınır.

Buna paralel olarak, katılımcılar farklı perspektifler için bu değerlendirme sürecini küçük gruplarda; örneğin bir dövüş sanatları eğitmeninin yardımı ile ‘’lider olarak tutum’’, veya ekiplerindeki bir durumu anlatan bir role play yardımı ile uygulayabilir.

Analysis-Diagram

Psikolojik Testler

ISG Psychologische Testungen

Çalışanlarınızın yeteneklerini ve potansiyellerini değerlendirmek için psikolojik testler kullanıyoruz.

Müşterilerimizle birlikte, kişiliğin ve performans becerilerin tanımlandığı ve belirlenen bu kriterlere göre değerlendirilecek ve hedeflenen çalışan profilini oluşturuyoruz.

Psikolojik ve konuya özgü testlerden elde edilen bilgiler, bir çalışanın becerileri ve potansiyeli hakkında ilginç ipuçları sağlar. Ancak asla test sonuçlarının tek başına dikkate alınmasına izin verilmemelidir:

 • Firma içi ve dışında yürütülen çalışan geliştirme programları ile bağlantılı olarak, psikolojik testler daha eksiksiz bir çalışan profili oluşturulmasına yardımcı olacak ek bilgiler sağlar.
 • Firma ile birlikte, ilgili pozisyonun psikolojik ve profesyonel gereksinimlerinden oluşan “hedef profili” oluşturuyoruz. Bu profil ve farklı testlerin kombinasyonuna dayanarak, ilgili görev alanı ve pozisyona bağlı olan faktörlerin değerlendirildiği garanti edilebilir.
 • Kişilik faktörlerini, özenle seçilmiş kişilik analizi portföyleri ile değerlendirebiliriz.
 • Müşterilerimizin hedef profiline uygun testleri seçip; iş motivasyonu, takım ruhu, esneklik vb. gibi profil için en önemli kişilik özelliklerini belirliyoruz.
 • Buna ilave olarak, bilişsel becerileri (sözel zeka, matematiksel ve hesaplamalı anlama, mantıksal ve analitik düşünme becerileri, bellek, iki ve üç boyutlu sunum becerileri) ve odaklanma becerisinin (zaman baskısı altında iş performansının kalite ve miktarı) yanı sıra ticari ve yönetsel becerileri belirlemek için zeka ve başarı testleri kullanilabilir.

Müşterilerimizi, psikolojik test yöntemlerini temin ederek, aşağıdaki konularda destekliyoruz:

 • Belirlenen yeterlilik profilinin, referans değerler ile karşılaştırılması
 • Şirket içi ve dışı kararlar seçiminde destek vermek
 • Kişilik gelişimi ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirme analizi
 • Hedeflenen beceri ve gerekli eğitimlerin tanımlanması için değerlendirme merkezleri
PROFİL DEĞERLERİ

Profil değerleri; eğilim, yetenek ve yetkinlikleri analiz etmek için benzersiz bir yöntemdir. İlave olarak, potansiyel ve ilgileri gösterirken, “içsel değer”,  başvuran ve/veya çalışanın mevcut durumunu ölçer. Bu nedenle, “gerçek beceri”, “tek bir şeye yoğunlaşma” ile çelişir.

 • Profil değerleri, bilimsel olarak geçerli ve birden fazla kaynak tarafından doğrulanmıştır
 • Yöntem, alternatiflerine karşı test edilmiş olup, manipüle edilemez.
 • Profil değerleri, bir Alman bilim insani olan Profesör Robert S. Hartman'ın psikolojik yaklaşımlarına dayanmaktadır.

Sertifikalı ISG danışmanı; hedeflenen koçlukları başlatır, yüksek performanslı ve yenilikçi kişilik analizi oluşturur (örn. liderlik programları, tek ve grup değerlendirmeleri, takım oluşturma ve geliştirme süreçleri ve yetenek yönetimi vs).