Gelişim - Liderlik

Liderlikte Hizmetlerimiz
YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Leadership

Liderlik çalışmalarına yaklaşımımız, çalışanların sınırlarını esnetmek, onları teşvik etmek ve cesaretlendirmekten oluşur. Yöneticiler için bunu uygulamaya koymanın temel prensibi, iyi iletişim yetkinliklerinden geçmektedir.

Bu nedenle, üst düzey personelinize aşağıdaki konularda destek oluyoruz:

 • Durumsal liderlik yetkinliği
 • Koçluk, geri bildirim ve değerlendirme toplantıları
 • Öncelikleri ve liderlik rol modellerini belirleme
 • Belirlenmiş başarı göstergelerini kullanarak hedefe yönelik İK gelişimi
 • İletişim becerileri (rehberlik, teknikler)
 • Psikolojik ilkeler, davranış analizi
 • Koçluk yaklaşımıyla yöneticilik; araçlar ve teknikler
 • Çalışanları ve kendi kendini motive etmek
 • Takım içi başarılı iletişim
 • Takım dinamikleri ile performans
 • Liderlik farkındalığını ve liderin rol-model işlevini arttırmak
 • Yönetim otoritesi olmadan liderlik
 • Farklı çalışan kimlikleriyle uzlaşmak

Yukarıda belirtilen konularda içerik hazırlanıp; seminer ve atölye çalışmalarında paylaşılır. Kazanımların, katılımcılar tarafından günlük iş hayatına aktarılabilmesi için de, koçluk ve eğitim pratikleri önerilebilir.

LİDERLİK GELİŞİMİ

Development

Şirketinizin geleceğini güvence altına almak, aynı zamanda, gelişim potansiyeli olan çalışanları tespit edebilmek ve onların ileride görev alabilecekleri olası fonksiyonlar ile ilgili liderlik yetkinliklerini geliştirebilmek anlamına da gelir. Araçların, tekniklerin ve trendlerin uygulanmasının yanı sıra, iş bağlantılarının da geliştirilmesi, motivasyonu ve aidiyet duygusunu arttırır. Tüm bunlar, sürekli gelişen dünyada, şirketin geleceğini, üzerine inşa edilebileceği temel taşlardır.

Ölçülebilir liderlik gelişim hizmetleri sunuyoruz:

 • Üst düzey yöneticiler için gerekli olan becerileri belirleme,
 • Üst düzey yönetimin desteklenmesi ve bu ihtiyacın vurgulanması,
 • Seçme sürecinin tasarlanması; yüksek potansiyelleri belirleme,
 • Potansiyel adayların eğitim ve gelişim gereksinimlerini belirleme,
  • Aday gösterme,
  • Davranış bazlı mulakat,
  • Değerlendirme Merkezi vb.
 • Çeşitli modüller ve yöntemleri kullanarak öğrenme yapısını tasarlama (kurum içi ve dışı danışmanlar tarafından izlenir). Bunlar arasında;
  • Strateji ve Değişim seminerleri,
  • Deneyimlerin paylaşılması, günlük iş hayatına ilişkin çeşitli konuların tartışılması ile ilgili atölye çalışmaları,
  • Gerekli becerilerin uygulamasına yönelik bireysel eğitim programları.
 • Belirlenen faaliyet alanları ile ilgili projeler üzerinde çalışma, operasyonel düzeyde uygulama,
 • Gelişimin tanımlanması ve destek çalışmalarını tasarlama.

İK hizmetlerinde, çeşitli sektör ve ülkelerde uzun yıllara dayanan deneyimimizi uygulamaya sunuyoruz. Kurum içi uzmanlarınız ve dış ortaklarınızla işbirliği içinde, kapsamlı ve firmanıza özel olarak hazırlanmış eğitim programlarının tasarlanmasında destek hizmetleri veriyoruz.

KARİYER PLANLAMA VE EĞİTİM

Succession

Kariyer planlaması ve kurumunuzdaki gelişim potansiyeline sahip çalışanların belirlenmesi, gelecekte karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelebilmek, açık pozisyonları içeriden doldurabilmek ve mevcut potansiyelleri geliştirme imkanı sağlayabilmek açısından çok önemlidir. Kurumsal ihtiyaçlarınıza göre modellenen geliştirme ve mesleki eğitim programları oluşturarak, yeni atanmış yöneticilerin uzun vadeli gelişimini güvenceye alırsınız.

Bireysel kariyer planlama ve eğitim programlarının geliştirilmesinde destek sunuyoruz:

 • Yeni atanmış yöneticiler için ihtiyaç duyulan becerileri belirleme
 • Üst düzey yönetimin desteklenmesi ve bu ihtiyacın vurgulanması
 • Seçme sürecinin tasarlanması; yüksek potansiyeli belirleme
  • Aday gösterme
  • Davranış bazlı mülakatlar
  • Değerlendirme Merkezi
 • Potansiyel adayların eğitim ve gelişim gereksinimlerini belirlenmesi
 • Çeşitli modüller ve yöntemler kullanılarak öğrenme yapısını tasarlama (kurum içi ve dışı danışmanlar tarafından izlenir)
 • Bunlar aşağıdakileri kapsar:
  • Liderlik ve iletişim eğitimleri
  • Deneyimlerin paylaşılması, günlük iş hayatına ilişkin çeşitli konuların tartışılması ile ilgili atölye çalışmaları
  • Yeni edinilen becerilerin uygulamaya geçirilmesi
  • Bu becerileri hayata geçiren bireysel eğitim programları
 • Belirlenen faaliyet alanlarıyla ilgili projeler üzerinde çalışma ve operasyonel düzeyde uygulama
 • Bireysel ilerlemeyi ve programın bir bütün olarak etkisini ölçebilmek için proje sonrası değerlendirme

İK hizmetlerinde, çeşitli sektör ve ülkelerde uzun yıllara dayanan deneyimimizi uygulamaya sunuyoruz. Kurum içi uzmanlarınız ve dış ortaklarınızla işbirliği içinde, kapsamlı ve firmanıza özel olarak hazırlanmış eğitim programlarının tasarlanmasında destek hizmetleri veriyoruz.

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI) İLE LİDERLİK YAPMAK

KPI ile liderlik yapmak, KPI’ın öneminin şirket tarafından anlaşılması anlamına gelmektedir. Ayrıca, hangi KPI'ların seçildiği, bunların anlamları ve sapmalar durumunda ortaya çıkan sonuçlar da önemlidir. Öte yandan, her şeyin ölçülemediği, potansiyel belirsizliğin ve yanlış anlaşılmaların da göz önünde bulundurulması gereklidir. Rakamlar veya KPI'lar önemlidir, ancak sorgulanmadan takip edilmemelidir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME TOPLANTILARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ

Appraisal Meeting

Buradaki odak noktası, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki yoğun ve karşılıklı bir iletişim sürecidir. Günlük rutine biraz ara verilerek, karşılıklı geri bildirimler teşvik edilir. Bu nedenle performans değerlendirme görüşmeleri, liderlik ve iş yönetiminde temel bir araçtır.

Bir performans görüşmesi kapsamında; performans, uygulama, takım çalışması ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğini belirlemek amacıyla, yıl sonu değerlendirmesi yapılır. Bu çalışma, ayrıca gelecek yıl için yeni hedeflerin belirlenmesi, potansiyellerin geliştirilmesi ve görev tanımlarını belirten bir öngörüyü de içermektedir. Gerekli geliştirme çalışmaları, daha sonra görüşmeci bazında değerlendirilecek ve planlanacaktır.

Bu liderlik araçlarını hayata geçirmek ve kişiye özel mülakat kılavuzları geliştirme konularında destek sunuyoruz. Değerlendirme becerileri ile ilgili eğitim programları, yöneticilere değerlendirme teknikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Teşvik primi ödemeleri beklentisiyle birleştirilen değerlendirme görüşmeleri, şirketinizin değerini arttırmak için iyi bir yol olabilir.

METODOLOJİ: ATLARLA LİDERLİK EĞİTİMİ

Horse training

Liderlik, en iyi, liderlik yapılarak öğrenilir! Atlarla çalışırken, liderlik fonksiyonlarında neyin işe yarayıp yaramadığını çok yakından tecrübe edebilirsiniz. Bu uygulamada; dürüstlük, kararlılık, güven ve zihinsel gücün başarıya öncülük ettiği tecrübe edilir.

Atlar ne ünvanlarla satın alınabilir, ne de ünvanlardan etkilenir. Davranış ve tavırlarınızda, yeterince net olmanız halinde; bir at, neyin hoşuna gittiğini, neyin eksik kaldığını ve sizi doğal olarak nasıl takip edeceğini açıkça belli eder. Bu etkileyici ve görsel deneyimler ile; güçlü liderlik nitelikleriniz ve gelişime açık alanlarınız hakkında bilinçlenebilirsiniz. Atlar, zihinsel gücünüzü ve ifadedeki açıklığınızı algılar ve önyargısız olarak anında reaksiyon verirler.

Atlarla yaşadıkları deneyim; bir yöneticinin rolüne, pozisyonuna, görevlerine ve tarzına dair itici güçlere duygusal anlam katar. Bu deneyim; takım yönetimi, iletişim, saygı ve güven kazanmak konusunda verdiği desteğin yanında; günlük hayatta karşılaşılacak sorunlarla başa çıkma konusunda da yol gösterir.

Yeni yöneticiler kadar, tecrübeli yöneticiler de bu deneyimden yararlanır. Atların davranışları, sizin ruh halinizi yansıtır ve bir at için önemli olan, sadece ne yaptığınız ve nasıl yaptığınızdır.

Bu eğitim size; duygu ve düşüncelerinizi yansıtma, özerklik, açıklık ve model olma etkisi kazandırarak günlük yaşamınızdaki liderliği, sizin için olağanüstü bir şekilde kolaylaştıracaktır.

METODOLOJİ: MARTIAL ARTS (Dövüş ve Savunma Sanatı)

Fight sport

Vazgeçmek bir seçenek değil! Kişisel ve profesyonel girişimleriniz için mücadele etmeye hazırsanız, bunun desteğiyle başkalarını da motive edebilir ve onlara liderlik yapabilirsiniz. Bu sayede etkinlik ve verimliliğin gerçekten ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz.

Buradaki odak noktası, Martial Arts felsefesinin günümüz kurumsal ve takım çalışmasıyla olan bağlantısıdır. Dövüş sanatlarındaki amaç, “savaşmadan elde edilen zafer” idi ve halen de öyledir. İlave olarak; güçlü ve zayıf yönlerinize dair bilginizi ve kendi amacınıza yönelik durumunuzu detaylıca değerlendirebilmeniz için, bu sanatın ustalarının hakim kişilikleri birer anahtar niteliğindedir.

Kolay dövüş tekniklerini ve bunların arkasında yatan Uzak Doğu felsefesini öğrenerek; günlük hayatınızdaki liderliğiniz ile çalışanlarınız ve müşterilerinizle meydana gelebilecek her durumda uygun çözümlere ulaşmak için etkin yöntemleri bulabileceksiniz.

Uluslararası sertifikalı bir savunma sanatı uzmanı ve ekibi ile, siz ve çalışanlarınıza geribildirimde bulunarak, öğrendiklerinizi doğrudan günlük hayatınıza uygulayabileceğiniz unutulmaz bir etkinlik oluşturuyoruz.