Gelişim - Diğer Servislerimiz

Özel Hizmetlerimiz
ISG - YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM - KARMA FİRMA EĞİTİMLERİ

Eğitim ve geliştirme departmanımız, yılda iki kez liderlik ve satış odaklı yoğunlaştırılmış açık eğitim imkanları sunmaktadır.

Bu eğitimler için, farklı şirket ve sektörlerde çalışanlar, bireysel olarak da kayıt yaptırabilirler. Katılımcıların çalışma alanlarının farklı olması tercih edilir.

Bu çalışmaların odak noktası; farklı endüstri alanlarında, özellikle satış ve yönetim konusunda gerekli araç, içerik ve tecrübenin paylaşılmasıdır.

Neden açık ve yoğun bir eğitim söz konusu olmalı?

 • Yeni bir çalışanınız olabilir ve o kişiye, satış ve / veya yönetim ile ilgili yeni yetkinlikler kazanması konusunda yardımcı olmak isteyebilirsiniz.
 • Uzun süreli bir çalışanınız olabilir ve o kişiye, yeni satış ve yönetim araçları konusunda yardımcı olmak isteyebilirsiniz.
 • ISG eğitim ve geliştirme departmanının sunduğu içerikler hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.
 • Böyle bir çalışma ilginizi çeker mi?

İletişim: Nuray Zipak Vetr, nuray.zipak@isg.com

BİREYSEL KOÇLUK

Coaching

Tanımlanmış konular için, kısa vadeli çözümler bulunmasını ve / veya çözümlerin uzun vadede istenen etkiyi yaratmasını arzu ediyorsanız; ISG, ileri düzey kişisel koçluk ve eğitim programları da sunmaktadır.

Koçlukta En Çok Çalışılan Konular:

 • Kişisel kariyer ve gelişim planlaması
 • Stres Yönetimi
 • İş yaşam dengesi
 • İçsel ve dışsal motivasyon
 • Liderliğin sorumlulukları
 • Takım liderliği
 • Alışkanlıklar ve süregelen uygulamaların değiştirilmesi
 • Yapılandırılmış derin düşünme yoluyla karar verme sürecine destek
 • Zor kişilerle (denk ve üst yönetim kademesi ve müşteriler) başa çıkmak
 • Çatışma çözümü
 • Zaman yönetiminden kaynaklanan sorunlar
 • Öz imaj sorunları

Bireysel Koçluğunuz:

 • Çalışma, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanacaktır: Uygulanacak yöntemler birlikte koordine edilir, uygun zaman dilimi ayarlanarak, size en uygun Koç için karar verilir.
 • Çalışma, sistematik bir yaklaşımla karakterize olup, bu nedenle çözüm odaklıdır: Yetkili Koç`un odak noktası, geleceğe yönelik olduğu için, uzun vadeli çözümler bulmanıza yardımcı olabilir.
 • Çalışma, bireye özel ve yaratıcıdır: Koçunuz, belirli koçluk teknikleri ve ortaya koyduğu sorularla, algılarınızı arttırmak için düşünce kalıplarınızı esnetme görevini üstlenecektir. 
 • Çalışma, pratik ve etkilidir: Amacı; iş hayatında hızlı ve fark edilebilir çözümler yaratmaktır. Koçluk süreci aynı zamanda odaklanmanızı kolaylaştırır. Koçun hedefe yönelik uyarı ve katkıları, sürdürülebilir sonuçların öne çıkmasını ve devamlılığını sağlar.
ORTAK ZİYARETLER / SAHA İZLEME

Müşterilerimize, öğrenilen seminer ve eğitim içeriğinin en uygun şekilde uygulanmasını sağlayabilmek için saha izleme ve ortak ziyaretler sunuyoruz.

Burada bir eğitmen; personelinizi günlük çalışmasında izler ve uygulamaya dönük örnek ve sonuçlara dayanarak en uygun geri bildirim ve ipuçlarını verebilir.

Öğrenmenin ardından hemen uygulamaya geçilmesi, öğrenme eğrisini önemli ölçüde yükseltir.

Saha İzleme ve Ortak Ziyaretler Aşağıdaki Şartlarda Çok İyi Uygulanabilir:

 • Eğitim kıstasları için hazırlık
 • Eğitim kıstaslarının takibi
 • Çalışanların bireysel eğitimi
 • Çalışan potansiyelinin analizi
İŞ PLANI OYUNLARI

Business planİş oyunu sırasında katılımcılar, kurgulanmış tüzel kişilik rolleri ile, birbirleriyle yarışan küçük gruplar halinde oynayarak; karmaşık ilişkiler ağı içerisinde;  finans, lojistik, pazarlama, İK, üretim ve tedarik vs. gibi konularda bilgilerini derinleştirmiş olurlar.

 • Eğitim hedefleri
 • İş rasyolarını kavramak ve uygulamaya koymak
 • Yönetim raporları / bilançolar / kar ve zarar tablolarını yorumlayabilmek
 • “Clear Market Strateji” konusunu ve önemini tecrübe etmek
 • Yalnız başına alınan kararların sisteme etkilerini değerlendirmek
 • Bakış açısı değiştirmek ve digerlerinin yaklaşımından faydalanmak
 • Günlük liderlik ve delegasyon konularında iş yönetimi temelleri (kar marjları, maliyet muhasebesi, yatırım analizi…)

Sadece teoride kalmayan yaklaşımımız, meslek ici ve disi yönetim uzmanları tarafından, saygınlıkla karsilanmaktadir.

EKONOMİ TEMELLERİ

“İktisat Temelleri” semineri, üretim ve satış gibi diğer departman çalışanlarının bilgilerini arttırmayı ve ekonomik ilişki anlayışını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışanlar adına verimliliği arttırmak için, şirketin tercih ettigi, özel konuları da seminere dahil etmek mümkündür.

GİZLİ ARAMALAR & GİZLİ ALIŞ-VERİŞ

Gizli Müşteri Aramaları, kalite güvencesi ile ilgili kapsamlı bir analiz aracıdır. Müşteriye ve müşterinin bir şirketten hizmet satınalma ihtiyaç ve beklentilerine odaklanır. Gerçek satınalma ortamları; her satış aşamasında, şirketin müşteriler tarafından nasıl algılandığı hakkında ve kalitenin sürekli iyileştirilmesi için hangi noktaların kritik olduğu ile ilgili bilgiler verir. Sizin; müşterilerinizin gözünde #1 olma amacınız, bizim de misyonumuzdur!

Felsefemiz

Müşterinin izlediği yolu izleriz. Kritik başarı faktörlerini; müşterinin bir ürün ya da hizmet satın almak için oluşan ilk ilgisinden başlayarak, “kontrol noktalarını” sınarız. Değerlendirme sürecimiz, bir satış sürecinin klasik aşamalarına göre tasarlanmıştır.

Satınalma ile ilgili etki alanlarına odaklanırız. “Gizli Müşterilerimiz” başarı faktörlerini bütünsel bakış açısı ile değerlendirirler. Örneğin; web sayfası kontrolü gibi kurumsal kimlikten başlayarak, şirketin tüm birimlerinin değerlendirilmesi, POS’un (satış noktalarının) ölçülmesi, çalışanların müşterilerle ne şekilde ilgilendiklerinin gözlemlenmesi, satınalma sürecinin test edilmesi, vb.   

Sales Diagram

ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA VE ÇALIŞMA GRUPLARINDA ETKİN TOPLANTI YÖNETİCİLİĞİ

Workshop

Katılımcı sayısından bağımsız olarak, herkesin desteklediği çözümü üretmeye yönelik toplantılarınızda; bizlerden, tarafsız birer toplantı yöneticisi olarak yararlanabilirsiniz.

Bizim güçlü yanımız, “kurumsal yapınıza” tümüyle adapte ve dahil olabilme yeteneğimizdir.

Profesyonel Bir Şekilde Toplantılarınızı Tasarlar Ve Yönetiriz:

 • Takımınız için spesifik uzlaşmalardan oluşan yapıcı toplantılar
 • Projelerdeki çeşitli müzakere partnerlerinin verimli koordinasyonu
 • Yeni fikir ve yaklaşımlar oluşturacak dinamik atölye çalışmaları
YAŞAM DENGESİ VE KENDİNİ YÖNETMEK / ZAMAN YÖNETİMİ

ZAMAN YÖNETİMİ

Yaşam karşımıza mücadele edilmesi gereken birçok zorlu durum sunar - ve bu meydan okumalar her kişi için önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Kimi, zaman baskısından muzdaripken başka birisi, mevcut zamanı nasıl dolduracağı konusunda kararsızdır. Bu sebeple gündelik çalışma hayatındaki odak noktası, çoğu zaman verimlilik ve etkinlik konusudur.

Günlük olayları enerji ve motivasyonla karşılayabileceğimiz “dengeli” bir yaşam arzusu, genel olarak herkeste vardır.

Yaşam dengesi ile ilgili gereksinim ve ihtiyaçlarımız çeşitli ve farklıdır. Bireysel olarak uyarlanabilen bir seminer tasarımı ile; size ilk adımda yaşam dengesi, zaman yönetimi ve kendiniz hakkında genel bir bakış açısı kazanma fırsatını sunarız. Daha sonra, koçunuz ile bireysel temalarınız üzerinde yoğun bir şekilde çalışırsınız.

Mevcut zihinsel ve fiziksel performans kabiliyetinize dair bir fikir vermek için size farklı stres ve performans ölçüm olanakları sunuyoruz.

Waypoint

MUHTEMEL ODAK VE İÇERİK:

 • Profesyonel ve kişisel hedeflerin net bir profilini çıkarmak
 • Yaşamınıza denge katan ve sürekliliğini sağlayan faktörler hakkında farkındalığı arttırmak
 • Kişinin kendi bireysel ve zaman yönetim tipinin belirlenmesi
 • Günlük / haftalık / aylık tasarım ve planlama
 • Zaman kaybettiren konuları anlamak ve bunlarla başa çıkmak veya kaçınmak için olası yolları bulmak.
 • Baskı ve stresle başa çıkma: Kişinin kendi stres tetikleyicilerini anlamasını sağlamak ve bunlarla başa çıkması icin mümkün olan stratejileri bulmak
 • Tükenmişlik sendromu veya aşırı yük: Tükenmişlik sendrom aşamalarının farkında olmak ve kurtulmanın yollarını bulmak
 • Aktif ve pasif rahatlama tekniklerini öğrenmek
 • Rahatlama analizi veya tükenmişlik seviyesinin ölçümü Kişisel yönetim için 5 Adım: Kişilik tipinize uygun teknik ve yöntemler konusunda farkındalığınızı anlamak ve arttırmak

Kişisel ihtiyaçlarınıza odaklanmak için farkındalığınızı arttıracak proses ve metodlar sunarız. Bunlar sayesinde stres seviyenizi objektif olarak değerlendirerek, mevcut performansınızı ölçer ve koçluk yardımıyla problemlerinizle başa çıkabilmeniz için eğitim öncelik ve ihtiyaçlarınızı belirleriz.

MOTİVASYONEL VE UZMANLAŞMIŞ KONFERANSLAR

Lecture

Yıllık toplantılar, konferanslar ve görüşmeler çerçevesinde; personelinize günlük çalışmalarında interaktif ve eğlenceli bir şekilde, faydalı ve uygulanabilir bir bilgiler  sağlıyoruz.

Siz ve Personelinize Aşağıdaki Konularda Memnuniyetle İlham Verir ve Çalışanlarınızı Motive Ederiz:

 • Liderlik: "Profesyonel Liderlik ve takımlarda etkin çalışma"
 • Müşteri ve hizmet oryantasyonu: "Müşteriye odaklanmak"
 • Satışlar: "Satışı kapatmaya kadar tüm aşamalar"

Şikayetlerle başa çıkmak: "Müşterilerinizin portföyde devamlılığını sağlamak"

Değerleme toplantıları: "Dinlemek, diğer kişiyi anlamak demektir" ve "Yapıcı eleştiri bir sanattır"

 • İnsanları anlamak: "Herkes farklı şekilde düşünebilir."
 • İçsel motivasyon: "Kendimizi ve başkalarını nasıl tanımlıyoruz?"
 • Zaman yönetimi: "Verimli ve etkin çalışma işinizi kolaylaştırır"
 • Tükenmişliği önleme: "Heyecanla yanıyorsanız, sönebilirsiniz de!"
 • Çatışma ortaklığı: "Fırtınada maceralı yolculuk"
 • İşte Mutluluk: “İşten zevk alma, onun bir parçası olma ve işi anlamlandırma stratejileri”
 • Zihinsel Fitness: "Zihinsel dayanıklılığın gücü"
 • Kültürlerarası yetkinlik: “Yabancı kültürlerle iyi ilişkiler kurmak “
 • Proje Yönetimi: “Başarıya giden yolu takip etmek “

Süre: amaçlara ve temaya bağlı olarak 2-4 saat

İçerik tasarımını; belirlediğiniz etkinlik çerçevesinde ve ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde memnuniyetle ayarlarız.

TELEFONDA GÖRÜŞME BECERİLERİ

Telephone skills

Belirlediğiniz iş  hedeflerine ulaşmak için; modern iletişim aracı olarak telefon görüşmelerinin, ne kadar değerli olduğuna dair çalışan farkındalığını oluşturmanın önemine işaret ediyoruz.

Eğitim Programlarımızın İçeriği :

 • Temel telefon iletişim becerileri (çağrıları alma, bitirme ve aktarma)
 • Telefon görüşmelerinin gerçekleştirilmesi
 • Bilgi almak
 • Hedef odaklı görüşmeler
 • Soru teknikleri, retorik, aktif dinleme
 • Sorunlara fayda odaklı ve yönlendirici bakış açısı ile yaklaşmak
 • Şikayetlerle başa çıkmak
 • Çatışma çözümü
 • Telefonla görüşme yetkinlikleri
 • İletişim psikolojisi

Uygulanan Yöntemler:

 • Uygulama: küçük gruplar halinde role play ile iş senaryoları

Bu küçük grup egzersizleri, iş hayatından modellenen gerçek durumları, katılımcı ve eğitmen geribildirimlerini ve video analizlerini içerir.

 • Birlikte Yapılan Ziyaretler / Telefon Görüşmeleri

Müşteri hizmetleri çalışanlarına, gerçek zamanlı operasyonel deneyim edinmelerinde eşlik ediyoruz.

 • Bireysel Koçluk

Her satış elemanı, bireysel olarak başa çıkması gereken zorluklara maruz kalır ve bu da çalışan için yoğun ve hassas bir ortam yaratır.

İŞYERİNDE MUTLULUK

Happy

"Motive ve Kendinize Güven Duyarak Çalışmak İçin İşinizi Değiştirmeniz Gerekmiyor’’

Alfred Schaider tarafından geliştirilen bu program; motivasyonunuzu çalışma ortamına, ücrete veya başka insanlara bağımlı olmaktan çıkararak, sizi ve çalışanlarınızı desteklemektedir. “Kendiniz ve yaptıklarınızda” enerji ve anlam duygusunu yakalayarak, işinizde (halihazırda mutlu olsanız bile) daha da mutlu olmanız mümkün.

Sağlanacak Faydalar:

 • Artan kişisel iş memnuniyeti ve stres toleransı
 • Günlük iş akışında kendine daha güvenli ve bilinçli olmak
 • Değişim süreç ve problemlere aktif yaklaşım
 • Takımda sürdürülebilir ortak ve içsel motivasyon yaratmak

Kaynaklar / Arka Plan:

Monoton ve çok kullanılmış sloganlar ya da eskimis motivasyon teorileri değil, “pozitif psikoloji” nin yeni araştırma alanından bilim temelli bilgi ve müdahaleler, (bkz. Seligman, Peterson, Lyubomirsky, Diener, Csikszentmihalyi ve diğerleri) aynı zamanda sistematik veya logo terapötik teknikler.

Program Tasarım Seçenekleri:

 • Yaklaşık 9-18 haftalık bir süre boyunca atölye uygulama ve bireysel koçluk seansları ile desteklenen çalışmalar ve koçla sürekli e-posta iletişimi halinde, kendi kendine öğrenme programı.
 • 6-12 haftalık bir süre boyunca, “transfer tasks” ile ilgili bir dizi atölye çalışmaları.

Kendimizi tamamen sizin uygun zamanlama ve hedef grup, kişiye göre uyarlayacağız. İhtiyaçlarınıza göre, grup çalışmaları / koçluklar aşağıdaki konularla birleştirilebilir: liderlik, iletişim becerileri, takım oluşturma, kişinin kendisini ve zamanını yönetmesi.

EĞİTMENLERİN EĞİTİMİ

Train the Trainer

Eğitimcilerinizin niteliklerinin yetersiz olduğunu düşünüyor ve şirket içi eğitimleri uygulamayı planlıyorsanız, bilgi ve deneyimimizi çalışanlarınıza aktarmaktan memnuniyet duyarız.

Sunduğumuz Diğer Hizmetler:

 • Seminerlerin tasarımları
 • İletişim temel noktaları
 • Grup dinamikleri
 • Profesyonel sunum teknikleri - sunum tasarımı, görseller, diğer yardımcı araçların kullanımı ve beden dili
 • Arabuluculuk teknikleri
 • Zor katılımcılar ile başa çıkmak
 • Ses eğitimi
 • Video analizi

İçerik ve yöntemleri, belirlediğiniz hedeflerinize ve dahili eğitmeninizin mevcut niteliklerine bağlı olarak tasarlarız. Elbette, geleceğin eğitmenlerinden oluşan grupların yanı sıra, bire bir eğitim için de seminer imkanları sunuyoruz.