Esra on yıldan fazla bir süredir farklı sektörlerde uygulamalı iş geliştirme ve markalaşma deneyimine sahiptir. Yeni pazarlara açılmayı hedefleyen ve yeni kurulan şirketler için marka stratejileri geliştirdi ve hayata geçirdi.

Esra’nın ISG’deki misyonu, “Şirketlerin markalaşma yoluyla potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak” tır. Esra, bir kuruluşun gücünün, ekibin gücünden ve bir amaç duygusu ile bağlılıklarından geldiğine inanıyor. Bu nedenle, şirketleri yaratıcı ve otantik işveren markası projeleri için destekliyor.

Odak:

  • İşveren Markası için koçluk ve eğitim.
  • Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli stratejinin geliştirilmesine rehberlik etmek ve katkıda bulunmak.

Subsidiary