Korkut Ün
Partner & Trainer

Alman Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Korkut, kredi ve yatırım bankacılığı, finansal hizmetler, ilaç sektörü ve gayrimenkul yatırımları alanında 24 yıllık profesyonel tecrübeye sahiptir.

  • Yatırım ve proje kredilerinin analizi alanında aldığı görevlerde, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve KfW gibi uluslararası finansman kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik program kredilerinin yapılandırılmasında ve uygulanmasında ekip lideri olarak aktif rol üstlendi.
  • Türk şirketlerine ve ÖİB, SPK ve BDDK gibi devlet kuruluşlarına, halka arz, şirket evliliği, stratejik satış ve özelleştirme projelerinde danışmanlık hizmeti verdi.
  • Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe, şirketin kuruluş ve örgütlenmesini tamamladıktan sonra portföye kattığı yatırımlarla GYO’yu yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara arz etti.
  • İlaç sektöründe, dokuz ülkede faaliyet gösteren şirketin uluslararası mali organizasyonunu oluşturdu, konsolidasyonunu geliştirdi ve buna bağlı yönetim bilgi sistemini kurdu.
  • Finans ve gayrimenkul yatırımları alanına giren konularda Bankalar Birliği, Kamu Gözetim Kurumu ve çeşitli bankalarda eğitimler verdi, yurtiçi ve yurtdışındaki kongre, sempozyum ve fuarlarda konuşmacı ve panelist olarak yer aldı.

Korkut, çeşitli sektörlerdeki geniş finans altyapısını, uzun yıllara dayanan üst yönetim deneyimini ve çok kültürlü ve uluslararası çalışma geçmişini ISG bünyesinde harmanlayarak, finans alanında danışmanlık ve eğitimler vermektedir.

Uzmanlık Alanları

  • Finansal Analiz ve Yönetim
  • Birleşme ve Satınalmalar
  • Özel Sermaye ve Girişim Sermayesi Yatırımları
  • Proje Finansmanı
  • Gayrimenkul Yatırımları

Motto: “Acta non verba”

Subsidiary