Mustafa Candar, ISG bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarında danışmanlık & eğitmenlik, yönetici ve uzman pozisyonlarında seçme ve yerleştirme ile organizasyonlara koçluk hizmetleri sunmaktadır.

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisans eğitimini Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Değişim alanında tamamladı.

Yönetim, liderlik ve İnsan Kaynakları alanlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başta savunma, mobilya, tekstil ve eğitim sektörleri olmak üzere 30 yılı aşkın mesleki tecrübesi vardır.

NATO bünyesinde organizasyonel kuruluş – akreditasyon, operasyonel planlama ile eğitim ve gelişim faaliyetlerinde görevler üstlendi. Almanya – Türkiye arasındaki bir savunma işbirliği projesinde hem tercüman hem de eğitmen olarak aktif görev aldı. Çilek A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve kurumsal Gelişim Müdürü olarak özellikle performans yönetimi, kurum içi iletişim, şirket akademisi, kurumsal mentörlük/koçluk programlarının oluşturulması konularında aktif görevler aldı. ISO 500 şirketlerinden olan KÜÇÜKÇALIK Tekstil Şirketi bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak özellikle kurumsallaşma süreçlerinin geliştirilmesi kapsamında görev ve sorumluluklar üstlendi.

ISG bünyesinde aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır

  • İnsan Kaynakları Planlaması,
  • Organizasyonlara Yetenek Kazandırma Süreçlerinin Tasarımı,
  • Ücret ve Yan Haklar,
  • Eğitim ve Gelişim,
  • Yetenek Yönetimi,
  • Performans Yönetimi,
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Ölçümlenmesi ve Analizi,
  • Yönetici ve Uzman Pozisyonlarında Seçme ve Yerleştirme,
  • Yönetici ve Ekip Koçluğu.

Subsidiary