Przed dołączeniem do ISG Polska Stanisław Karczewski pracował na wyższych stanowiskach zarządczych w międzynarodowych i polskich firmach w tym Unilever, Altadis, PTE PBK,  Zielona Budka, Sesa.

Stanisław ma ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach zarządczych w firmach amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, francuskich, holenderskich i polskich, gdzie pracował jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu – Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor Handlowy, Manager Logistyki, Manager Dystrybucji w firmach sektora FMCG, finansowego oraz dóbr przemysłowych.

Stanisław posiada znaczne doświadczenia w zarządzaniu strategicznym   operacyjnym, jak i w restrukturyzacji przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i polskim.

Posiada dyplom magistra inżyniera. Ukończył podyplomowe studia z programem MBA  oraz podyplomowe programy dla kadry zarządzającej w obszarze Strategicznego Zarządzania Sprzedażą  na The University of Chicago Graduate School of Business oraz Strategii Marketingu Konsumenckiego na Northwestern University Kellogg School of Management.
Biegle włada angielskim oraz zna niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Motto:  Great minds have purposes, others have wishes.“ Washington Irving

Subsidiary