Slovensko

Vítajte v ISG na Slovensku

… Váš kompetentný partner vo všetkých záležitostiach v oblasti poradenstva v riadení ľudských zdrojov.

Radi podporíme Vaše aktivity vo všetkých lokalitách na Slovensku. Naši konzultanti disponujú dlhoročnou skúsenosťou a rozsiahlym know-how v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Sme komplexným poskytovateľom služieb v tejto oblasti, predovšetkým v oblastiach executive serach / recruitment a HR development. Pre bližšie informácie o našich službách kliknite sem.

Manažment

Spoznajte náš tím - Slovensko

Peter Pliesovsky

riaditeľ spoločnosti

Expertíza

Peter Pliešovský pôsobí v oblasti personálneho poradenstva viac ako 20 rokov.  Aj vďaka vynikajúcemu tímu spolupracovníkov sa mu za toto obdobie podarilo vybudovať z ISG firmu poskytujúcu svojim klientom efektívne riešenia problémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, so silným dôrazom na profesionálnu etiku poradenstva.
Jeho ekonomické univerzitné vzdelanie, dodatočné štúdium problematiky rôznych sektorov ekonomiky a rozsiahla prax v personálnom poradenstve mu umožňujú dobre analyzovať situáciu u klienta a navrhnúť zodpovedajúce riešenie. Jeho vzťahy s klientami sú dlhodobé, postavené na vzájomnej dôvere.
Peter Pliešovský pôsobí vďaka svojim skúsenostiam a vynikajúcim kontaktom predovšetkým na projektoch v oblasti obsadzovaní pozícií top-manažmentu a kľúčových špecialistov vo významných spoločnostiach na Slovensku. Okrem toho za zúčastňuje aj projektov executive search v Rakúsku a v ostatných krajinách strednej a východnej Európy.V rámci medzinárodnej sektorovej skupiny je jeho špecialiszáciou oblasť priemyslu – s fokusom na automobilový priemysel.
Jeho hlavnou prioritou je profesionálny, zodpovedný a aktívny prístup k riešeniu problémov a dodržanie vysokej miery profesionálnej etiky.

Vzdelanie

Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, Bratislava

Jazyky

Nemecký, Anglický, Maďarský

+