България

Добре дошли при  ISG Personalmanagement OOD България

… Вашият компетентен партньор по всички кадрови въпроси!

ISG България ви подкрепя в цялата страна при търсенето и подбора на говорещи немски и английски езици кандидати.

Ние сме част от ISG Personalmanagement GmbH, която е основана в Австрия през 1999 г. и е една от водещите HR консултантски компании в Европа.

Нашите консултанти имат задълбочени познания в почти всички браншове и професионални области, както и дългогодишен опит, специфичен за страната.

Ние предлагаме услуги в следните области:

В рамките на ориентираните към клиента дейности в България, в тясно сътрудничество с Централата на компанията във Виена, ние работим по проекти в областта на консултации и подбор на персонал за България, също така и за Австрия, Германия и Швейцария. С помощта на подходящи методи за търсене и подбор можем да намерим компетентни служители, които имат добри познания по немски език за тези страни.

За австрийски, германски, швейцарски и други международни компании, които искат да създадат свои клонове в България, да разширят или подобрят дейността си, ние провеждаме целенасочени, обективни търсения на персонал за квалифицирани ръководители и служители във всички области, като например за производствени, търговски компании и други. При подбора на ръководители и специалисти се изисква максимална дискретност и целенасоченост, които ние гарантираме в процеса на търсенето на ръководни кадри  – Headhunting.

Освен това сами или с реномирани партньори можем да извършим компетентни, надеждни анализи и специални консултации за местоположението при учредяване фирми.

В областта обучение и развитие ние предлагаме методи за подбор, като например център за оценяване. Участващите кандидати могат да бъдат обективно оценени чрез профила според изискванията на клиента. Ние също така предлагаме специално обучение по продажби въз основа на западните стандарти, което спомага за оптимизиране на фирмените резултати.

Допълнителни специални курсове за обучение се предлагат при поискване в сътрудничество с централата ни във Виена.

В сътрудничество с известни партньори – центрове за обучение и допълнителна квалификация в колежи и университети ние провеждаме обучение според западни критерии:

  • В социални и здравни професии,
  • В технически / екологични сектори,
  • В IT сектора

 както и

  • Обучения за водачи в автомобилен и железопътен транспорт.

За подготовка на конкретни професионални дейности за немскоговорящи страни ние предлагаме специални курсове по немски език или в сътрудничество с немскоговорящи международни компании.

Ние публикувахме наши собствени учебници по немски език, ориентирани към отделни професии, в сътрудничество с една отлична германистка.

Екип:

Екипът на ISG България се състои от квалифицирани служители, говорещи български, немски и английски езици. За по -големи проекти могат да бъдат съставени специални екипи.

Езикови умения: български, немски, английски и руски

Моля, изпращайте запитвания директно на посочените по-долу имейл адреси.

Моля, изпращайте документи за кандидатстване на ,

Заявления за 24-часовото обгрижване се приемат на .

Запитванията и заявленията се обработват своевременно.

+359 888 508 905 – Office
+43 650 5728550