Rekruttering, Test og Outplacement

   Herunder Test & Assessment og Outplacement

   Rekruttering med ISG Denmark

   ISG Denmark har siden 1998 leveret effektive og fleksible rekrutteringsydelser til såvel danske som internationale virksomheder repræsenteret i Danmark. Vi dækker de fleste kerneområder på tværs af både private og offentlige virksomheder, og har besat mere end 3000 specialist- og lederjobs i Danmark. Via nedenstående links kan du læse mere om nogle af vores særlige specialer, men derudover besætter vi ofte stillinger indenfor HR, Produktion/Teknik/Ingeniør, Administration m.v. Se mere om vores specialer her:

   Rekrutteringsprocessen varierer fra opgave til opgave og fastlægges derfor i et tæt samarbejde med vore kunder, så den matcher stillingsprofilen, de givne markedsforhold og tidshorisonten. ISG Denmark arbejder oftest med en kombination af annoncering og aktiv søgning efter kandidater.

   Kandidat-database

   På baggrund af mere end 20 års aktiviteter indenfor rekruttering har ISG Denmark opbygget en emnebank, der indeholder mange kvalificerede og interviewede kandidater. Dette betyder, at vi ofte kan give søgeprocessen en kickstart, og i mange tilfælde vil vi derfor kunne præsentere relevante kandidater forholdsvis kort tid efter igangsætning af en rekrutteringsopgave.

   Som en del af ISG, International Service Group, med kontorer i mere end 36 lande, har vi desuden direkte adgang til en GDPR-godkendt international kandidatdatabase med mere end 650.000 kandidater fra hele verden.

   Fleksibilitet og rammeaftaler

   Et af kendetegnene ved ISG Denmark er vores fleksibilitet, hvilket bl.a. understreges gennem vore individuelle samarbejdsaftaler med vore kunder, der tilgodeser kundens særlige ønsker og behov.

   Når vi har erfaret at samarbejdet fungerer, etablerer vi typisk en rammeaftale med vore kunder. En sådan rammeaftale betyder, at vi arbejder på flere områder i virksomheden over en længere periode, samt at vi kan tilbyde vilkår, der er mere favorable, end hvis der er tale om enkeltstående opgaver.

   Kundereferencer

   Vi sammensætter vores kundeportefølje, så vi undgår uheldige sammenfald mellem direkte konkurrerende virksomheder. Siden vores start i 1998 har vi samarbejdet med en bred kundekreds, der bl.a. tæller en lang række danske og internationale produktions- og IT-virksomheder, konsulent-virksomheder, finansielle virksomheder, start-ups o.ma.

   Referencer fra en eller flere af vore faste kunder kan selvfølgelig anvises som led i en drøftelse af et kommende samarbejde.

   Test og Assessment

   Vi kan som et supplement til rekrutteringsfasen tilbyde brug af flere af markedets mest anerkendte personligheds/assessment værktøjer, herunder Thomas International Testsystems og People Test Systems.

   ISG_Præsentation-People Test System (.pdf)

   Thomas International Test Systems

   Outplacement

   Som en naturlig del af vores tætte HR-samarbejde med vores kunder, tilbyder ISG Denmark også karriereudvikling og outplacement-ydelser til ledere og medarbejdere på alle niveauer.

   Tvinges en virksomhed til at afskedige en eller flere medarbejdere, er en outplacement-aftale med ISG Denmark en god og professionel måde at skilles på.

   Outplacement tilpasset den enkelte

   ISG Denmark tilbyder med udgangspunkt i nedenstående forløb en rådgivning, der er individuelt tilpasset den enkelte medarbejder. De enkelte emner vil blive prioriteret på baggrund af den opsagte medarbejders erfaring og specifikke situation. Yderligere timer og gruppevejledning kan aftales.

   Individuel rådgivning og Test/Personanalyse

   Rådgivningen omfatter:

   • Afdækning af medarbejderens baggrund, nuværende situation og fremtidige karriereønsker
   • Gennemgang af søgeprocessen
   • Gennemgang af jobdatabaser, Linkedin, rekrutteringsfirmaer og andre muligheder
   • Identifikation af medarbejderens netværk
   • Udarbejdelse af CV og feedback på dette
   • Udarbejdelse af ansøgning
   • Forberedelse og gennemførelse af samtale
   • Uopfordrede ansøgninger
   • Introduktion til personlighedstests
   • Gennemførelse af personligheds- og færdighedstest
   • Løbende rådgivning og sparring via telefon og e-mail

   Forløbet vil kræve en del hjemmearbejde for medarbejderen. Perioden strækker sig typisk over 6-12 uger. Det individuelle forløb aftales nærmere med kunden.

   Fordele for virksomheden

   At være tvunget til at opsige en eller flere medarbejdere, er altid en stor beslutning for en virksomhed, der ofte giver dønninger i organisationen længe efter, at de berørte medarbejdere har forladt virksomheden. Dette gælder uanset om opsigelserne skyldes strukturmæssige ændringer eller andre forhold.
   Det er derfor vigtigt, at virksomheden tager nogle konstruktive tiltag, der sikrer en hurtig tilbagevenden til en normal hverdag for alle parter, hvilket vil give en række positive følgevirkninger og gavne såvel de opsagte som de tilbageværende medarbejdere – og naturligvis også virksomheden som helhed.
   For de tilbageværende medarbejdere medfører en aktivitet som rådgivning af de opsagte kollegaer en tryghed og positiv oplevelse, der vil have stor betydning for fremtiden. De kritiske røster vil blive reduceret, og der vil være fokus på fremtiden frem for den situation man netop har været igennem og i øvrigt ikke kan gøre mere ved.
   Investeringen til rådgivningen til den opsagte medarbejder vil vise sig at blive tjent hjem gennem øget medarbejder effektivitet, og har desuden en branding værdi for virksomheden.

   Fordele for medarbejderen

   Det har stor betydning for den opsagte medarbejder, at vedkommende kommer hurtigt i gang umiddelbart efter en afskedigelse.
   Gennem en positiv individuel rådgivning umiddelbart efter opsigelsen vil man ofte undgå traumer og andre følger af opsigelsen, og medarbejderen vil hurtigere komme i et relevant job igen.

   For medarbejderen er der desuden en mere langsigtet fordel ved at deltage i forløbet. At få afdækket de stærke sider, samt at få større rutine i samtale- og testsituationer, hvilket på længere sigt er med til at styre bevidstheden samt karrieren endnu bedre.

   Medarbejdere

   Mød det danske team Rekruttering, Test og Outplacement

   Michael Bruhn

   Country Manager

   Expertise

   Michael Bruhn er co-founder (1998) og ejer af Recruiters – Search & Selection – som siden 1/1-2017 blev det danske kontor i ISG-koncernen.

   ISG er et af Europas største HR-konsulenthuse med mere end 750 partnere og medarbejdere fordelt på 60+ kontorer i 40 lande i Europa og resten af verden.

   Han har en BA i økonomi og tidligere 15 års erfaring fra dansk og international IT-virksomhed og konsulenthus i roller som Planlægger, Projektleder, Uddannelseskonsulent, Marketingkonsulent, Partner Relation Manager og rekrutteringskonsulent.

   Siden 1998 har Michael været med til at besætte mere end 1000 stillinger både nationalt og internationalt. Han fokus har især været på leder- og specialiststillinger inden for IT, HR, Økonomi, Salg og Logistik.

   +

   Anne-Marie Rødbroe

   Partner

   Expertise

   Anne-Marie er Partner i ISG Denmark.

   Hun har 25 års ledelseserfaring fra danske og udenlandske virksomheder. Hun har 30 års erfaring med rekruttering og karriererådgivning til nøgleposter inden for salg, økonomi, kundeservice, markedsføring og administration.

   Anne-Marie er uddannet business coach og har gennemført en lang række kurser inden for salg, salgsledelse, salgspsykologi, organisationsudvikling og ledelse. Hun er certificeret i forskellige testværktøjer og har gennemført mere end 1000 testforløb i Enneagrammet, DISC, 16PF,  PTP, PTL, PTT, og har endvidere udviklet teamforløb med udgangspunkt i personanalyser.

   +

   Maria Svane

   Partner

   Expertise

   Maria er Partner i ISG Denmark.

   Hun har mere end 15 års erfaring inden for rekruttering og kompetenceudvikling, og har fungeret som sparrings- og rekrutteringspartner for en lang række ledere i danske og internationale virksomheder.

   Maria er uddannet NLP Coach og Business Coach og har gennemført en lang række uddannelser og kurser inden for salg, rekruttering og kundeservice.

   Maria er certificeret i forskellige testværktøjer PTM, PTL, DISC, og MPA, og har mere end 6 års erfaring i brug af personligheds analyser.

   Derudover har Maria mere end 500 gennemførte rekrutteringer bag sig.

   +

   Peter Wadsholt

   Partner

   Expertise

   Peter Wadsholt is Partner in ISG Denmark.

   He has degrees in Law, Computing, Economics and NLP and 28 years of experience from Danish and international companies as Business Builder, Sales Executive, Executive Management and Lawyer.

   Peter recruits across all management disciplines providing clients with a tailored search, advertised selection, recruitment support and assessment solutions as required. Furthermore, he can offer tailored outplacement support adjusted to the individual needs of employees.

   Memberships

   Peter is a member of the Danish-German Chamber of Commerce (Dansk-Tysk Handelskammer / Deutsch-Dänische Handelskammer) and is an expert in cross-border recruitment between Denmark, Germany and Sweden.

   +

   Torben Aaskoven

   Partner

   ISG Denmark

   Expertise

   Profile

   Since 2013 Torben has been working with Headhunting primarily in Denmark, Germany and Sweden. He has a great experience to manage business culture challenges from his eighth years working in Germany. His original background is in Management positions at different Financial Institutions. He has a strong network within the Wind Industry, Finance, Venture Capital and Private Equity and Transport Industry.
   He has experience with Executive Search “cross-border” within Management, Sales and Specialist positions and mentoring. In many years he has been training Management Team and HR-Managers to use Test and Assessment Tools.

   Education

   Graduate Diploma in Business Administration HD (F) and HD (O) from Copenhagen Business School

   +